Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Inwonerparticipatie

Inwonerparticipatie in beeld

De inwonerparticipatie t.b.v. het deltaplan heeft tot langs 3 lijnen plaatsgevonden:
• Vertegenwoordiging van medezeggenschapsorganen (o.a. cliëntenraden, bewonersverenigingen
met in totaal 25 deelnemers)
• Een ledenarena met 70 gezonde inwoners (> 70 jaar)
• Behoeftepeilingen in enkele specifieke wijken (o.a. Vaals & Daalhof), met ca. 200 respondenten, waarin in het kader van het deltaplan een vraag is gesteld.
 

Klik op onderstaande link.

INWONERPARTICIPATIE IN BEELD

DEEL DEZE PAGINA OP