Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Dag Personeelszaken, hallo HR

Dag Personeelszaken, hallo HR

Guido Sauren (r) is hr-directeur bij Envida, Kim Kreuwels (l) hr-adviseur. Kim is afgelopen september bij Envida in dienst getreden. ’Ik wil een actieve bijdrage leveren aan een dynamisch en vooruitstrevend hr-beleid. Dat is ook nodig. Denk alleen maar aan de technologische ontwikkelingen binnen de zorg, die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen. Het draait om wendbaarheid. Daar moet je voortdurend op in kunnen spelen.’
 

Centrale plek
Guido: ’Ik werk nu een jaar bij Envida en ben met mijn collega’s bezig met een organisatiebrede verandering op hr-gebied, die mede wordt ondersteund door de ondernemingsraad. Onderdeel hiervan is dat we een hr-servicecentrum in het leven roepen. Dit wordt de centrale plek voor gangbare hr-vragen van medewerkers. Ze kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor cao- en AFAS-gerelateerde vragen. Voor de meer complexe hr-vragen kunnen ze een beroep doen op een van de zeven hr-adviseurs binnen Envida, onder wie Kim. Overigens, onder de noemer ’eigenaarschap’ motiveren we medewerkers ook om zelf of samen met hun leidinggevende het antwoord te vinden op een hr-vraag.’

Eigentijdse zorgorganisatie
’We vervangen de benaming ’personeelszaken’ door ’HR’ omdat we sterker dan voorheen toegevoegde waarde moeten leveren. Daarvoor is het van belang te weten wat er speelt binnen Envida, de business te begrijpen en vooruit te denken. Je mag van ons verwachten dat we onze aandacht richten op heldere klantroutes. Bovendien klinkt het woord ’personeelszaken’ nogal achterhaald en dat past niet bij een eigentijdse zorgorganisatie als Envida. Eigentijds houdt ook in dat HR meer gestructureerd gaat opereren. Daartoe ontwikkelen we vaste patronen.’

Buiten winnen, binnen beginnen
’Als organisatie doen we het pas echt goed als we vanaf volgend jaar zo veel mogelijk nieuwe cliënten en medewerkers verwelkomen die zijn aangedragen door bestaande cliënten en medewerkers. Als je buiten wilt winnen, moet je binnen beginnen. Verder zorgen we ervoor dat Envida geen opleidingsfabriek is. We willen onze medewerkers leren kennen als persoon met hun kwaliteiten en ambities. Daartoe ontwikkelen we het loopbaancentrum Envida Perspectief.’

Helpen, niet hinderen
’Door al deze veranderingen werken we tegelijkertijd aan een verbetering van ons afdelingsimago. Voorheen werd intern wel eens gedacht: als de adviseur P&O ergens bij wordt betrokken, wordt het spannend.’ Kim: ’We hebben een neutrale positie, weten wat er speelt en zoeken verbinding met management én medewerker. Anders gezegd, we willen onze collega’s laten weten dat we helpen, niet hinderen. Zo richten we ons met de hele hr-afdeling op een aangename medewerkersreis binnen Envida.‘

Glimlach
’Die reis begint bij binnenkomst in de organisatie. Nadat we medewerkers hebben verwelkomd, zetten we ons in om een – liefst permanente – glimlach op hun gezicht te zien. Een aangename werkomgeving draagt daar natuurlijk in belangrijke mate aan bij. Daarom stimuleren we medewerkers zichzelf te blijven, net zoals dat geldt voor onze bewoners. Die glimlach op hun gezicht kan er nog steeds zijn op het moment dat we een exitgesprek voeren met een medewerker.’

Foto bij e-mailhandtekening
’We willen zichtbaar zijn, dicht bij de praktijk staan en eigenaarschap leggen daar waar het hoort.’ Guido, Kim en hun afdelingscollega’s zijn dus op de eerste plaats mens tussen de mensen. Een aansprekend voorbeeld van die houding: de hr-professionals van Envida hebben onlangs een persoonlijke foto geplaatst bij hun e-mailhandtekening.

Je kunt hen bereiken via hrservicecenter@envida.nl.

DEEL DEZE PAGINA OP