Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Innoveren doen we samen: update innovatie

Innoveren doen we samen: update innovatie

De regiegroep innovatie heeft zich eerder voorgesteld in de Intercom. Nu is het zaak om te vertellen waar men mee bezig is. En wat kan er gezegd worden over de stand van zaken m.b.t. de diverse innovaties? Lees in dit artikel een update over twee productinnovaties en een inventarisatie van gebruikte innovaties binnen Envida.
 

TEST HELPSOQ

In de periode van mei tot juli 2022 hebben collega’s van de intramurale locaties Larisa en Beukeloord en de wijkteams Broekhem Zuid, Daalhof/Hazendans en Wolder/Biesland de Helpsoq mogen uittesten. De Helpsoq is een elektrisch hulpmiddel dat ingezet kan worden bij steunkousenzorg. De resultaten van de test laten zien dat de Helpsoq nog een product in ontwikkeling is. Zo geven collega’s aan dat er nog diverse verbeterpunten zijn voordat het product ingezet kan worden, zo is de Helpsoq zwaar om mee te nemen en is er beperkte mogelijkheid voor de cliënt om mee te helpen. De volgende stap is om na te gaan in hoeverre de huidige steunkoushulpmiddelen (zoals de Doff ’n Donner) doelmatiger ingezet kunnen worden om steunkousenzorg minder belastend te maken en/of te zorgen voor het vergroten van zelfredzaamheid onder cliënten/bewoners. De Helpsoq zal mogelijk wel op advies van de bedrijfsfysiotherapeut bij individuele medewerkers met fysieke klachten worden ingezet. 

Bekijk hier het FILMPJE

INZET BEDOUMAT IN WIJKZORG

Een productinnovatie die ingezet kan worden binnen de wijkzorg is de Bedoumat. De Bedoumat is een mobiele bed douche. Door middel van een douchemat met afvoer, klemmen en een jerrycan met een douchekop wordt er een douche op bed gecreëerd. Op deze manier kunnen thuiswonende cliënten met verminderde mobiliteit toch genieten van een douchemoment. De Bedoumat is in twee wijken uitgeprobeerd en de cliënten waren hier positief over en dankbaar voor. Er is een Bedoumat voor de wijkzorg ter beschikking. Je kunt deze reserveren bij Anje Olaerts (anje.olaerts@envida.nl). Tip: plan het zorgmoment om een cliënt te douchen met twee zorgmedewerkers.

DELEN VAN INNOVATIE ERVARINGEN

Als we het binnen Envida hebben over innovatie, valt op dat er veel goede ideeën zijn. Soms worden ze zelfs al uitgevoerd. Het zou mooi zijn als wij van elkaars ervaringen kunnen leren door goede initiatieven te delen, maar ook briljante “mislukkingen”. Daarom zal binnenkort een vragenlijst verstuurd worden om te inventariseren welke innovaties en initiatieven al in de praktijk worden ingezet en/of waar de behoeftes liggen. Intramuraal worden hiervoor de medewerkers van B&B, de kwaliteitsverpleegkundigen en de Coördinatoren wonen, welzijn en zorg (CWWZ) benaderd. Extramuraal zijn dit de teamleiders en wijkverpleegkundigen. De innovaties en initiatieven zullen worden gebundeld en inzichtelijk worden gemaakt via een online platform binnen de Mijn Envida omgeving.  

CONTACT

Heb jij een baanbrekend idee of een prangende vraag op het gebied van innovatie? Stuur dan een mailtje naar innovatie@envida.nl.

DEEL DEZE PAGINA OP