Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Financieel gedeelte Triaalrapportage T2 2022

Financieel gedeelte Triaalrapportage T2 2022

In deze rapportage beschrijven we eerst de invloed van Corona in 2022 alvorens in te gaan op de ontwikkelingen in 2022 op het gebied van exploitatie, personeel, investeringen en treasury.
 

Corona bepaalt vanaf maart 2020 voor een groot deel het leven van onze bewoners, medewerkers en
de bedrijfsvoering. Overzicht 1 laat dat in een aantal cijfers zien. De bedbezetting, het aantal cliënten
in de wijkverpleging en het verzuim volgden het verloop van de Coronagolven. Vanaf begin 2022 zien
we op veel fronten een herstel.

TRIAALRAPPORTAGE FINANCIEEL T2 2022

DEEL DEZE PAGINA OP