Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Externe audit

Externe audit

Vanaf 28 juni t/m 5 juli jl. heeft binnen Envida de jaarlijks terugkerende externe audit plaatsgevonden. De wijkzorg, verpleeghuiszorg en de JGZ zijn bezocht door in totaal vijf externe auditoren. Op basis van documentatie onderzoek, steekproeven met dossiers en interviews met management, medewerkers, de centrale cliëntenraad en ondersteunende diensten, is ons kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld. En akkoord bevonden
 

Het centrale thema van deze audit betrof: samenwerking tussen de verpleeghuiszorg en wijkzorg.

Uitgebreide toets
De audit was dit jaar uitgebreid, omdat het de eerste in de driejaarlijkse cyclus voor certificering is. Tijdens de audit zijn, naast staf en ondersteunende diensten, een aantal verpleeghuislocaties, een vertegenwoordiging van de wijkteams in elke wijk en een deel van de consultatiebureaus bezocht.

Resultaten
Donderdagmiddag 5 juli jl. volgde een eerste terugkoppeling van de resultaten, waarbij Envida de complimenten van de auditoren ontving over de betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers waarmee ze gesproken hebben. De auditoren hebben mooie voorbeelden gezien van samenwerking tussen de wijkzorg en de locaties. Zoals warme overdracht, onderling uithelpen bij knelpunten en re-integratie-trajecten onderling.

Verbeterpunten
De auditoren hebben een aantal verbeterpunten geconstateerd, maar er waren geen grote afwijkingen. Als centraal verbeterpunt is naar voren gekomen dat de belangrijkste behoefte van de geïnterviewden betrekking had op kaders en structuren waarbinnen gewerkt kan worden en een werkbare ondersteuning. Alles bij elkaar een duidelijk beeld waar onze kansen liggen om de kwaliteit van de zorg aan onze cliënten nog verder te verbeteren.

Wat levert het op?
Met deze uitkomst heeft Envida een vernieuwd certificaat voor kwaliteit, waarmee wij aantoonbaar ons kwaliteitsmanagementsysteem op orde hebben. Dit is een mooie prestatie! Met dank aan alle betrokkenen gedurende de audit en de voorbereidingen hierop.

DEEL DEZE PAGINA OP