Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Nulmeting Excellente zorg:

‘Van goed naar Goud’

Begin juni zijn we gestart met de nulmeting voor ‘Excellente Zorg’. Met deze meting maken we een foto van Envida, zodat we zien waar onze verbeterpunten liggen. De meting vindt plaats aan de hand van de 8 magneetkenmerken van Excellente zorg, zoals werken met vakbekwame collega’s, support van je direct leidinggevende of voldoend opleidingsmogelijkheden..
 

Inmiddels zijn we een maand verder en beginnen de ingevulde enquêtes binnen te stromen. De eerste teams die een taart hebben verdiend zijn bekend en er zijn zelfs al enkele teams in de wijkzorg die de verdubbeling van het budget voor het teamuitje hebben binnen gesleept. Dit is goed om te zien. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe scherper het  beeld van Envida wordt.

Stand van zaken wijkzorg
In de wijkzorg hebben alle zorgmedewerkers die langer dan drie maanden werkzaam zijn in het wijkteam een mail ontvangen van V&VN met daarin een link naar de enquête. Bijna 40% van de medewerkers heeft de enquête nu ingevuld.

Enquête staat open tot 31 juli
Nog niet alle teams hebben voldoende tijd gehad om de enquête in te vullen. Om die reden hebben we besloten om de enquête voor wijkzorg tot 31 juli open te laten staan.

Reminder in de week van 15 juli
Alle medewerkers die de enquête nog niet hebben ingevuld, ontvangen volgende week nogmaals een reminder van V&VN. Je hoeft dan niet in je mailbox terug te gaan zoeken naar de eerdere mail van V&VN

Stand van zaken verpleegzorg
In de verpleegzorg zijn we gestart op twee proeflocaties:  Larisa en Koepelhof. Daar hebben de verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden die langer dan drie maanden werkzaam zijn op de afdeling een mail ontvangen van V&VN met daarin de link naar de enquête. 46% van de medewerkers van Koepelhof en Larisa heeft de enquête nu ingevuld.

Reminder in de week van 15 juli voor medewerkers Koepelhof en Larisa
Ook medewerkers van larisa en de Koepelhof die de enquête nog niet hebben ingevuld, ontvangen een reminder in de week van 15 juli.

Uitrol nulmeting over alle locaties in de week van 15 juli
De ervaringen op Larisa en de Koepelhof zijn positief. We gaan daarom de nulmeting verder uitrollen over de andere locaties. Medewerkers van de andere locaties ontvangen in de week van 15 juli een mail van V&VN met daarin de link naar de enquête.
De enquête zal voor verpleegzorg openstaan tot en met 31 augustus.

Meedoen loont
Teams met een hoge response worden beloond voor hun inspanningen. Bij een response van 75% is dat een taart. Bij een response van 85% of meer is dat een verdubbeling van het budget voor het teamuitje.
De belangrijkste reden om de vragenlijst in te vullen is natuurlijk dat je daarmee helpt om de verbeterpunten voor Envida zichtbaar te maken. Op die wijze help je mee aan ons doel: een geweldige organisatie voor onze medewerkers en onze cliënten.
 

DEEL DEZE PAGINA OP