Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Tussenevaluatie Zelfroosteren:

we zijn goed op weg!

Sinds afgelopen zomer zijn wijkteams aan de slag met Zelfroosteren. Waar het eerst nog ging om voorbereidende handelingen en de ondersteuning daarvan, werden medewerkers vanaf oktober geconfronteerd met zelf geroosterde diensten. Het projectteam, maar ook opdrachtgever MT, was erg benieuwd naar hoe het allemaal verliep in de wijkteams.
 

Dat was de aanleiding voor een evaluatie. Deze is in november via een vragenlijst naar alle wijkteams gestuurd. Uiteindelijk beantwoordden 292 medewerkers en ondersteuners, verdeeld over alle teams, functiegroepen en vaste dagdelen, 18 vragen hierover. Dit betekent een respons van 43%. Daarmee is de uitslag betrouwbaar en valide te noemen. Focus van de evaluatie lag op de onderdelen implementatie, roostercyclus en directe en indirecte resultaten ervan.

  • 78% van de respondenten heeft de implementatie als voldoende of goed ervaren. Het gaat daarbij om de startbijeenkomst, het opstellen van de spelregels en het afstemmen van het basisrooster met elkaar; 19% vindt dat dit matig of slecht ging in het team.
  • 71% van de respondenten ervaart de roostercyclus voldoende of goed. Daarbij gaat het om de capaciteitsanalyse, het roosterdoel, de zelfroostermodule in ONS en het samenwerken binnen het team; 25% vindt dat dit nog matig of slecht gaat in het team.
  • 78% van de respondenten ervaart het directe resultaat als voldoende of goed, waarbij het specifiek gaat om de roosteroptimalisatie en het definitief rooster. 21% vindt dat dit nog matig of slecht gaat in het team.

Als gekeken wordt naar de invloed op het eigen werk, de balans werk-privé, de mogelijkheid om meer- en min-uren onder controle te houden en cliëntenplanning, waaronder zorgcontinuïteit, dan vindt 70% dat dit voldoende of goed gaat in vergelijking met de situatie voor Zelfroosteren. 24% vindt dat dit nog matig of slecht gaat in het team.

Dat betekent dat een grote meerderheid overtuigd is van de meerwaarde van Zelfroosteren in vergelijking met de eerdere systematiek Voorstelrooster. Toch zijn er teams die nog worstelen met Zelfroosteren, er nog niet helemaal overtuigd van zijn en nog niet de resultaten zien van al hun inspanningen. Zij krijgen de komende tijd hulp op maat aangeboden van het projectteam.

We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg! In het voorjaar van 2021 volgt een eindevaluatie.

DEEL DEZE PAGINA OP