Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Ergotherapeuten geven eerstelijnsbehandelingen thuis

Dat de ergotherapeuten bij Envida binnen de intramurale zorg behandelingen verrichten, is iedereen wel bekend. Minder bekend is dat zij ook eerstelijnsbehandelingen uitvoeren bij cliënten thuis.
 

Ergotherapie is er voor iedereen die problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen die het gevolg kunnen zijn van gezondheidsproblemen, een handicap of het ouder worden. De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt, zijn familie en/of verzorgers welke mogelijkheden er zijn om de dagelijkse handelingen en activiteiten zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Bij Envida valt ergotherapie onder de paramedische zorg. Dat de ergotherapeuten bij Envida binnen de intramurale zorg behandelingen verrichten, is iedereen wel bekend. Minder bekend is dat zij ook eerstelijnsbehandelingen uitvoeren bij cliënten thuis. ‘Klopt’, vertellen Jolanda Smeets, Kim Gunther, Simone Reinaerdts, Amanda Ramakers en Natalie Russer. ‘Dat geldt bijvoorbeeld voor de huisartsen. Vaak zijn die niet op de hoogte. Onder de groep wijkverpleegkundigen is de bekendheid groter, maar niet bij iedereen. Daar staat tegenover dat de samenwerking in sommige wijken juist al heel goed loopt.’

Wat de ergotherapeuten van Envida vooral kenmerkt, is dat ze  

  • Multidisciplinair werken
  • Gespecialiseerd zijn in ergotherapie voor volwassenen en ouderen
  • Vooral kijken naar wat een cliënt wel nog kan en dit vervolgens stimuleren
  • Vanuit de intramurale zorg bekend zijn met zware zorgproblematiek.

Specialisaties
Binnen het team ergotherapeuten zijn er diverse specialisaties. De ene collega is gespecialiseerd in Edomah (= Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis), de ander in behandeling van Parkinsonpatiënten. Onze ergotherapeuten zijn aangesloten bij Parkinsonnet. De communicatielijnen met onder andere de CVA nazorg coördinatoren zijn kort, waardoor er sneller kan worden ingegrepen. Bijvoorbeeld als blijkt dat er sprake is van multiproblematiek bij de cliënt en er bijvoorbeeld psychologische ondersteuning noodzakelijk is. Daarnaast maken de ergotherapeuten deel uit van het CVA netwerk, waardoor ze ook  patiënten die een herseninfarct hebben gehad mogen en kunnen behandelen.

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, leerkrachten etc.

De praktijklocatie van de eerstelijns behandelingen is De Zeven Bronnen. De teamleden zijn bereikbaar via het secretariaatBenB (tel. 043 – 850 93 84)  of rechtstreeks.

Kim Gunther:
E: Kim.Gunther@envida.nl   /  Tel:  06-23806144

Jolanda Smeets: 
E: Jolanda.smeets@envida.nl  /  Tel: 06-25036427

Simone Reinaerdts:
E: Simone.Reinaerdts@envida.nl  /  Tel: 06-51939467

Amanda Ramakers:
E: Amanda.Ramakers@envida.nl  /  Tel: 06-30608864

Natalie Russer:
E: nathalie.russer@envida.nl   /  Tel: 06-23863487

DEEL DEZE PAGINA OP