Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Corona vraagt veel van iedereen

De zorg in Nederland heeft het op dit moment zwaar, de vierde coronagolf vraagt opnieuw veel van iedereen. Zuid-Limburg kampt met een hoog aantal besmettingen en ook bij Envida hebben we te maken met de gevolgen daarvan.
 

Onze medewerkers in onze woonzorgcentra en in de wijkzorg doen er alles aan om in alle omstandigheden goede zorg en ondersteuning te blijven verlenen. Maar ook zij kunnen besmet raken met het virus; in een aantal teams zien we het ziekteverzuim toenemen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven ondersteunen en verzorgen, zijn we genoodzaakt de werkzaamheden tijdelijk anders te organiseren.
Dit betekent dat we naar mogelijkheden kijken om het werk tijdelijk met minder medewerkers aan te kunnen. Denk daarbij aan het niet doorgaan van overleggen, scholingen en sommige vormen van therapie. Om extra risico’s op besmetting te voorkomen, werken we in onze woonzorgcentra met bezoekuren waar twee bezoekers per bewoner welkom zijn en blijven de deuren van de kamers tijdens dit bezoek open.

KERSTVIERNGEN
Ook nu vinden we het belangrijk dat onze bewoners een mooie decembermaand beleven. Om die reden gaan kerstactiviteiten en -vieringen door, op een kleinschalige en veilige manier.
De bezoekregeling tijdens de feestdagen en de afspraken voor bezoek thuis in die periode zijn nog niet duidelijk. Hierover informeren wij u naar verwachting half december, aan de hand van de situatie op dat
moment en de dan geldende overheidsmaatregelen.

VOORZICHTIG BLIJVEN
Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen en zetten zich optimaal in om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij vragen ook aan u om voorzichtig te zijn en u aan de voorzorgsmaatregelen te houden.

In alle Envida-locaties is een mondneusmasker verplicht. Voor degenen die een medische ontheffing hiervoor hebben, is zo nodig een ‘face-shield’ (plastic gezicht scherm) beschikbaar. Zonder deze vormen van gezichtsbescherming zal u de toegang ontzegd worden.

Ook onze medewerkers in de wijkzorg hebben recht op een veilige werkomgeving; temeer zij bij meerdere cliënten achtereenvolgens over de vloer komen. Daar waar zij in onveilige situaties komen, bijvoorbeeld omdat er teveel mensen in één ruimte zijn, zullen zij de zorg pas hervatten wanneer de situatie veilig en volgens de richtlijnen is.

EXTRA VACCINATIE
Wij vertrouwen erop dat de extra vaccinatieronde in combinatie met het volgen van de basisregels gaat helpen om het coronavirus opnieuw onder controle te krijgen. Ondertussen mag u er op rekenen dat wij zoveel mogelijk mensen op een goede manier zullen helpen. Daarbij kunnen onze medewerkers uw steun goed gebruiken.

Wij danken u voor uw begrip en hopen dat wij u hier voldoende hebben geïnformeerd.

DEEL DEZE PAGINA OP