Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Envida opent afdeling in MUMC+ voor zorgafhankelijke ouderen

Steeds meer kwetsbare ouderen kunnen na behandeling op de SEH/HAP (Spoedeisende Hulp/ Huisartsen Post) niet naar huis. Deze ouderen hebben geen medisch specialistische zorg, maar wel ondersteunende zorg nodig. Om deze mensen op te vangen, de juiste triage te doen en om de juiste zorg op de juiste plek te regelen, opende Envida vandaag op 11 maart afdeling De Schakel met negen bedden binnen de muren van het MUMC+. Het is een samenwerkingspilot van Envida, MUMC+, azM Herstelzorg en ZIO.

Verkeerde bedproblematiek
De samenwerking tussen Envida en het MUMC+ is tot stand gekomen als maatregel tegen het verstopt raken van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost en de verkeerde bedproblematiek. De toename van opnames ouderen zonder een indicatie voor specialistische medische zorg heeft tot gevolg dat andere medisch noodzakelijke zorg onder druk is komen te staan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het ziekenhuis voor de oudere patiënt niet de juiste plek is, omdat hier het accent ligt op de kwaal en niet op het algeheel functioneren. Hierdoor ontstaat  bij de oudere opnamegerelateerd functieverlies. Als grote zorgaanbieder voelt Envida zich verantwoordelijk om voor de regio mee te werken aan een oplossing.

Afdeling De Schakel
De Schakel  bevindt zich in het MUMC+, op afdeling C2, en biedt opvang met zorg voor maximaal 72 uur. Ruud Nelissen, projectleider MUMC+ en Lisette Ars, Programmamanager Envida leggen uit waarom de Schakel is geopend: “De cliënten die op deze afdeling worden opgenomen, zijn kwetsbare senioren. Bijvoorbeeld een alleenstaande 80-jarige die een pols breekt en geen partner of mantelzorg heeft. Een polsbreuk is geen indicatie voor een ziekenhuisopname, maar deze oudere heeft wel zorg nodig en kun je niet naar huis sturen. Dergelijke cliënten zien we steeds vaker, want ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig en dat vaak zonder ondersteuning. Tijdens het verblijf op De Schakel heeft men de tijd om goed in kaart te brengen welke tijdelijke zorg nodig is. Denk aan een eerstelijnsverblijf (ofwel logeeropvang met verzorging in een zorgcentrum), geriatrische revalidatie of uitbreiding van wijkverpleging. Het uiteindelijke doel is dat de patiënt daarna weer terugkeert naar huis.” Envida, de thuiszorgorganisaties, azM Herstelzorg, Mosae, de Beyart , Sevagram en andere zorginstanties werken er allen aan mee om deze cliënten tijdig over te nemen op de gewenste vervolgplek.

Zorg van Envida
Zorgprofessionals van Envida bemensen de Schakel – waaronder een specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen, verzorgenden IG en paramedici (onder andere de fysiotherapeut en ergotherapeut ) – en zijn medisch verantwoordelijk voor de op De Schakel opgenomen cliënten. Samen bekijken zij welke vervolgzorg nodig is en proberen zo snel mogelijk te organiseren dat de cliënt op de juiste plek, de juiste zorg door de juiste zorgprofessional krijgt. Dat voorkomt bovendien dat mensen om oneigenlijke redenen opgenomen worden in het ziekenhuis.

Huiselijke sfeer
De Schakel krijgt een huiselijke sfeer. Zo komt er een gezellige, gezamenlijke woonkamer en cliënten liggen er zo min mogelijk in bed. Het accent ligt naast verzorging en triage op activering. De zorgverleners dragen in het kader van huislijkheid en warme zorg  een Envida-poloshirt. Faciliteiten zoals voeding, beddengoed en ICT-ondersteuning worden door het MUMC+ verzorgd.

Diverse Limburgse zorginstellingen hebben al voorzieningen voor patiënten die na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis kunnen, maar opvang aan ‘de voorkant’ is nieuw. De Schakel wordt na een jaar geëvalueerd. Daarbij is de patiënttevredenheid belangrijk, evenals de ligduur en de kosten. De Academische Werkplaats Ouderenzorg is nauw betrokken bij de evaluatie van de Schakel.


Foto: 8 maart 2019, een lekkere afsluiting van twee mooie kick-off dagen. Dit team is er klaar voor.

DEEL DEZE PAGINA OP