Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Dag van de Mantelzorg

De inbreng van en samenwerking met mantelzorgers speelt een belangrijke rol in onze visie over zorg waarin de cliënt centraal staat. Het zijn juist de mantelzorgers die het beste weten wat de cliënt wil en hoe hij graag verzorgd wil worden.
 

In 2017 ging er binnen acht locaties van Envida een pilot van start, waarbij medewerkers de partners of kinderen van cliënten nóg meer gingen betrekken bij hun werk, om zo samen de zorg voor de bewoners nog beter te kunnen maken. Die pilot is succesvol verlopen: op grote schaal is er het besef dat mantelzorgers echte partners moeten worden.

Mantelzorg wordt vaak gezien als vrijwilligerswerk, maar dat is het natuurlijk niet. Want je kiest niet voor mantelzorg. Mantelzorg overkomt je. 4,4 miljoen Nederlanders kunnen daarover meepraten. Zij zorgen allemaal voor hun vader, moeder, partner of een andere dierbare. Velen van hen vinden dat vanzelfsprekend en doen dat uit liefde. Maar als de zorg intensiever wordt, lopen ze regelmatig tegen problemen aan. Zeker als ze ook nog een baan hebben. En dat geldt voor meer dan 80% van de mantelzorgers. De combinatie mantelzorg-werk is vaak zwaar. Beperkte tijd en vermoeidheid beginnen op een gegeven moment hun tol te eisen. Het is goed dat steeds meer werkgevers hier oog voor hebben, waaronder Envida dat in 2016 van de gemeente Maastricht een nominatie kreeg vanwege het ‘mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid’.  

DEEL DEZE PAGINA OP