Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Cum Laude geslaagd voor opleiding tot Verzorgende IG 

De combinatie werken en studeren, en daarnaast een huishouden runnen, is al een prestatie op zich. Maar als je het dan ook nog eens klaarspeelt om cum laude te slagen, dan ben je een echte kanjer. Envida heeft heel wat kanjers in dienst, onder wie Christina, Fabiënne en Manuela. Zij slaagden cum laude voor de driejarige opleiding tot Verzorgende IG. Daar blijft het niet bij: Fabiënne en Manuela zijn inmiddels gestart met de vervolgopleiding tot verpleegkundige, Christina start op 1 februari a.s. Voor onze bestuurder Roger Ruijters aanleiding om hen uit te nodigen voor een bezoek aan het Elisabethhuis, omdat hij vindt dat zo’n prestatie alle aandacht verdient.

In zijn toespraak had Roger het over passie voor het vak en doorzettingsvermogen. ‘Dat is bij jullie alle drie in ruime mate aanwezig. Bovendien hebben jullie de nodige levenservaring. Dat alles heeft jullie gebracht tot waar jullie nu zijn. Ik kan me echter voorstellen dat jullie op 17- of 18-jarige leeftijd een ander toekomstbeeld voor ogen hadden. Hoe zag dat eruit?’

VAN INGENIEUR TOT VERZORGENDE 

De in Brazilië geboren en opgegroeide Christina is van huis uit ingenieur. In haar thuisland Brazilië was ze belast met het waterbeheer. Een succesvolle carrière. Maar het leven kan plotselinge wendingen krijgen. Dat overkwam Christina toen ze een Nederlandse man leerde kennen. Die liefde bracht haar naar Nederland, nu 10 jaar geleden. ‘Eenmaal in Nederland ben ik opnieuw gaan studeren, want mijn Braziliaans diploma voldoet niet aan de eisen in Nederland. Ondanks dat er -zeker in het begin een taalbarrière was- heb ik die opleiding met goed gevolg afgerond. Aansluitend vond ik werk in mijn vakgebied. Dit keer bij een gemeente in Midden-Limburg.
Op een gegeven moment begon haar zorghart te kloppen’ Christina’s moeder, zelf werkzaam als verpleegster, kon dit alleen maar toejuichen en spoorde haar aan om ervoor te gaan. En zo gebeurde het dat Christina drie jaar geleden via het BBL-traject van Envida begon met de opleiding tot verzorgende. ‘Ik ben Envida zeer dankbaar voor deze kans.’

VAN KAPSTER TOT VERZORGENDE

Fabiënne, moeder van twee kinderen, was 23 jaar kapster. ‘Ik heb altijd goed kunnen leren, maar toen ik jong was, vond ik dat niet zo belangrijk. Ik wilde kapster worden.Dat is gelukt. Ik ben in een kapperszaak gaan werken, waar we met 8 man personeel waren. Toen het minder goed ging met de zaak, werd de ene na de andere collega ontslagen. Uiteindelijk was ook ik aan de beurt. Dat was heftig. Toen ben ik eens goed gaan nadenken over wat ik wilde en wat er bij me paste.
In die periode ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij het Hospice Bronnerhof in Born en bij Pergamijn (zorg voor verstandelijk gehandicapten, red). Toen is de interesse voor de zorg ontstaan. Via het BBL-traject van Envida had ik de mogelijkheid om de opleiding tot verzorgende IG te volgen. Ik merkte dat ik ontzettend gedreven was. Veel meer dan in mijn schooltijd. Nu leg ik de lat hoog, wil ik alles eruit halen wat erin zit.’

VAN WERKEN IN DE KROEG NAAR WERKEN IN DE ZORG

Manuela, moeder van 4 kinderen, heeft een arbeidsverleden in de horeca. ‘Ik ben na het voortgezet onderwijs begonnen met de opleiding tot verzorgende. Die heb ik niet afgerond, omdat ik SPW leuker vond. Mijn vader runde een buurtkroeg in Sittard. Ik hielp regelmatig mee. Op een gegeven moment vroeg hij of ik de zaak wilde overnemen. Dat heb ik gedaan. Uiteindelijk heb ik die kroeg tien jaar gerund.  Ik zag me dat echter niet mijn hele leven doen en ben me gaan oriënteren op iets totaal anders. Ik voelde dat ik de zorg nog steeds in mijn hart gesloten had. Envida bood de mogelijkheid om de opleiding tot verzorgende IG te gaan volgen. Inmiddels ben ik –net als Fabiënne- gestart met de opleiding tot verpleegkundige.’

Foto: v.l.n.r. Manuela, Fabiënne, Christina en een trotse bestuurder Roger Ruijters.

DEEL DEZE PAGINA OP