Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Mijn partner is in het hospice opgenomen. Geldt de bezoekersstop ook voor hem?

We hebben een algehele bezoekersstop ingesteld, maar voor gaste in het hospice en terminale bewoners kan er in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en verpleging een uitzondering worden gemaakt.

Mijn familielid woont in een woonzorgcentrum van Envida. Loopt hij/zij risico?

Voor alle bewoners zijn er geen extra risico’s. Onze medewerkers houden zich strikt aan de geldende hygiëneprotocol.

Ook volgen wij strikt de richtlijnen en adviezen van zowel RIVM als GGD op. 

Ik heb vragen. Bij wie kan ik terecht?

Met vragen over uw familie of bezoekregels kunt u terecht bij de teamleider van de desbetreffende afdeling. U kunt hem/haar bellen, een app of een e-mail sturen.

Voor alle actuele informatie en vragen over het Coronavirus verwijzen we u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): www.rivm.nl.  Het telefoonnummer is 030-274 91 11.

Er is ook een landelijk telefoonnummer ingesteld: 0800 - 1351

Welke maatregelen heeft Envida genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan?

Bij Envida doen we wat we altijd doen. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van ons hygiëneprotocol (Procedure persoonlijke Hygiëne en handhygiëne bij Envida) en handelen hiernaar. Dat doen ze zowel op hun werk als thuis!.

Envida heeft ook een eigen Hygiëne Infectie Preventie raad (HIP raad). Deze onderhoudt nauwe contacten met de GGD en het MUMC+. Als er een vermoeden van besmetting bestaat, wordt er meteen contact gelegd. Zij zijn altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom het Coronavirus. Zij weten als eerste of er nieuw beleid of richtlijnen zijn.

Envida volgt de informatie en instructies op van het RIVM en de GGD Zuid-Limburg. 

Daarnaast hebben we een algeheel bezoekersverbod ingesteld

  • Toegangspassen en -druppels zijn tijdelijk geblokkeerd

Voor het hospice en terminale bewoners kan er in gezamenlijk overleg met de specialist ouderenzorg en verpleging een uitzondering worden gemaakt.

RESTAURANTS

  • De restaurants in onze woonzorgcentra zijn open voor onze bewoners en medewerkers, maar gesloten voor alle gasten van buiten conform het algeheel bezoekersverbod

DAGVERZORGING EN -BEHANDELING

  • Dagverzorging en - behandeling worden geminimaliseerd.

AANVULLENDE MAATREGELEN

  • Voor de medewerkers in de wijkzorg is er een centraal punt voor uitgifte preventieve materialen ingericht (extra handschoenen/ hand desinfectans/desinfecterende schoonmaakdoekjes).
  • Vanuit preventief oogpunt zijn in alle woonzorgcentra en wijkgebouwen mondkapjes beschikbaar.
  • Envida heeft kinderopvang geregeld voor de zorgmedewerkers die geen opvang geregeld krijgen voor hun kind(eren) vanwege de sluiting van de scholen.  

Wordt er binnen Envida nog handen geschud?

Envida volgt de RIVM richtlijnen. Daarom is het beleid rondom handen schudden aangepast. Dat betekent dat onze medewerkers geen handen zullen schudden zolang het virus actief is

Mogen bewoners naar buiten voor een wandeling?

Voorlopig mogen er geen bezoekers meer in onze woonzorgcentra komen. Dat betekent dus ook dat u uw naaste niet kunt komen ophalen voor een wandeling.  

Tot hoe lang geldt de bezoekersstop?

Al onze aangescherpte maatregelen, waaronder de algehele bezoekersstop, gelden tot en met 6 april.