Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Collega's ontvangen certificaat palliatieve zorg

Collega's ontvangen certificaat palliatieve zorg

Op 5 april vond de afsluiting plaats van de scholing voor de aandachtsfunctionarissen Palliatieve Zorg. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de deelnemers hun verbeterplannen.
 

Aan bod kwamen interessante onderwerpen als vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning-ACP), gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), zingeving, de waakdoos, symptoombestrijding en signalering. Stuk voor stuk mooie en leerzame thema’s. Maar het hoogtepunt was natuurlijk de uitreiking van het welverdiende certificaat.

WAAROM DEZE TRAINING?
Envida wil graag excelleren op het gebied van palliatieve zorg. Daarom is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Specifiek geschoolde en/of getrainde medewerkers kunnen de opgedane kennis delen met hun collega’s die op hun beurt hetzelfde doen. Deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg breidt zich daardoor als een olievlek uit binnen Envida.

KENNIS DELEN VIA ONLINE PLATFORM
Al voor de coronaperiode ging een regiegroep van start met de nodige voorbereidingen zoals het organiseren van de scholing en het benoemen van aandachtsfunctionarissen. Ook zijn twee digitale modules over  palliatieve zorg verplicht gesteld voor alle zorgmedewerkers. Daarnaast gaan we binnen Envida werken met een online platform, waarin informatie over palliatieve zorg kan worden gedeeld. Dit zogeheten ‘ lerend netwerk ’ is tevens gekoppeld met de app Ask Me.

PALLIATIEVE ZORG
Onder palliatieve zorg verstaan we alle zorg voor mensen die niet meer beter worden. Eigenlijk geldt dat voor bijna al onze bewoners in de zorgcentra,  maar ook voor  een groot deel van onze cliënten die nog zelfstandigthuis wonen. Het betreft dus niet alleen mensen die terminaal zijn, maar alle bewoners/cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. En waar we voor mensen in de terminale fase vaak ‘alles uit de kast trekken’, staan we bij de palliatieve fase niet altijd genoeg stil. Deze 25 collega’s gaan in hun teams het onderwerp de aandacht geven dat het verdient.

MENSEN MOETEN ZICHZELF KUNNEN ZIJN
‘Zou het mij verbazen als deze persoon de komende 12 maanden komt te overlijden?’ Als je deze vraag met nee  beantwoordt, zit iemand in de palliatieve fase. Mensen met dementie, hartfalen of andere ongeneeslijke ziekten, kunnen jarenlang in de palliatieve fase zitten. Een fase van het leven waarin je wil dat mensen zichzelf kunnen zijn, waarin we aandacht willen hebben voor hun welzijn en comfort. Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven.  

HET GOEDE GESPREK VOEREN
Juist in de Covid-periode bleek hoe belangrijk het is om  de palliatieve fase tijdig te markeren en zaken vast te leggen. Wat vindt een cliënt en bewoner het allerbelangrijkste? Wil hij bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden, wel of geen antibiotica toegediend krijgen? Als daarover het goede gesprek niet tijdig wordt gevoerd en zaken niet goed zijn vastgelegd, kunnen er schrijnende situaties ontstaan. Het benoemen en bespreken van de palliatieve fase kan ook confronterend zijn, toch is het belangrijk om dit zo goed mogelijk te doen, passend bij de bewoner of cliënt om wie het gaat.

CERTIFICAAT
Sinds de uitreiking van het certificaat hebben we er bij Envida 25 “veelweters” (14 collega’s verpleegzorg, 5 collega’s wijkzorg en 6 collega’s van behandeling en begeleiding) op het gebied van palliatieve zorg bijgekregen. De eersten zullen zeker niet de laatsten zijn.
De scholing nam vijf dagdelen in beslag en werd georganiseerd  door Annemie Courtens, coördinator Expertise Centrum Palliatieve Zorg (EPZM) van het MUMC+

DEEL DEZE PAGINA OP