Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Samenvatting nieuwe CAO 2022-2023

Samenvatting nieuwe CAO 2022-2023

De CAO VVT is helemaal vernieuwd. In deze nieuwe cao sta jij als medewerker op nummer één. De cap-afspraken zijn gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. De tekst van de CAO VVT is toegankelijker gemaakt, zodat jij beter weet wat je rechten zijn. Regelingen voor de wijkzorg en verpleegzorg zijn nu gelijkgetrokken. In het totale pakket van afspraken ga jij erop vooruit.
 

WAT GAAT ER NU GEBEUREN?
De medewerker op één! Dat staat op het voorblad van de nieuwe cao. Voor Envida was dat natuurlijk al langer duidelijk. Daarom staat er ook in ons jaarplan dat werkplezier en werkgeluk voor medewerkers het allerbelangrijkste zijn. Een goede cao ondersteunt dat.  

We willen bij Envida de nieuwe CAO VVT een stevig fundament geven door goede afspraken te maken. Afspraken die bekend zijn bij leidinggevenden én medewerkers. Zodat iedereen straks weet: ‘Zo doen we dit bij Envida’!  

VOORBEREIDINGSGROEP
Sommige onderdelen van de cao zijn formeel al ingegaan, en zullen met terugwerkende kracht uitgevoerd worden. Andere onderdelen worden pas later ingevoerd. Een voorbereidingswerkgroep, die uit verschillende disciplines bestaat, zal de invoering van de nieuwe cao voorbereiden en begeleiden.

In juli worden de leidinggevenden geïnformeerd over de ins en outs van de nieuwe cao. En uiteraard ontvang jij als medewerker ook aanvullende informatie.

De belangrijkste veranderingen voor de medewerker:  

STRUCTURELE SALARISVERHOGING

 • Per 1 maart 2022 ontvang je 2% salarisverhoging met een bodem van €65. Dit geldt voor alle medewerkers, ook medewerkers in de schaal Hulp bij het Huishouden (medewerkers Huishoudelijke Zorg).
 • Medewerkers met een salaris in IP-nummer 6 tot en met 60 ontvangen per 1 maart 2022 nog een extra salarisverhoging van 1,25% die met terugwerkende kracht ingevoerd wordt.
 • Per 1 maart 2023 ontvang je nogmaals een salarisverhoging van 3%. Dit geldt voor alle medewerkers, ook medewerkers in de schaal Hulp bij het Huishouden (medewerkers Huishoudelijke Zorg).

SALARIS LEERLING PER 1 MAART 2022
Leerlingen tot de leeftijd van 21 jaar ontvangen het wettelijk minimumjeugdloon met daarbovenop 10%. Vanaf 21 jaar ontvang je als leerling het salaris in de zij-instroomperiodiek van de functiegroep waarvoor je een opleiding volgt.

WERKTIJDEN EN ROOSTERS
Werkgevers en vakbonden vinden, in het kader van de werkdruk, een goede balanstussen tussen werk en privé en evenwichtige roosters, belangrijk. Medewerkers en teams krijgen maximaal invloed en zeggenschap op hoe werktijden en roosters worden gemaakt.

Dit doen we door:

 • Geen wijziging in vastgesteld rooster (28 dagen) tenzij je daarmee instemt.
 • Recht op vaste doordeweekse roostervrije dag binnen een 7-daags rooster.
 • Recht op onbereikbaarheid op tijden waarop je niet ingeroosterd bent.
 • Recht om maximaal 5 dagen ingeroosterd te worden in een 7-daags rooster.
 • Geen min-uren bij ‘no show’ van cliënt (afmelding door cliënt).
 • Recht op inroosteren op kwartaalbasis in plaats van de bestaande arbeidsduur op jaarbasis.
 • De ondernemingsraad en werkgever maken afspraken over de periode van roosteren: 28 dagen, 3 maanden of op jaarbasis.

Dit onderwerp vraagt om een goede voorbereiding, omdat we dit niet van vandaag op morgen geregeld hebben. De voorbereidingswerkgroep (zie hierboven) gaat er daarom mee aan de slag. In een later stadium krijg je hier meer informatie over.

HARMONISATIE VAN VERSCHILLENDE REGELINGEN

 • Het onderscheid tussen de regelingen overwerk V&V en Thuiszorg is per 1 april 2022 vervallen. Daarvoor in de plaats is een nieuwe regeling bij overwerk.
 • Het onderscheid tussen de regelingen bereikbaarheids-, consignatie-, en aanwezigheids- en slaapdienst V&V en Thuiszorg vervalt en daarvoor in de plaats komt er per 1 januari 2023 een nieuwe regeling voor de vergoeding voor de bereikbaarheids-, consignatie-, en aanwezigheids- en slaapdienst. Deze compensatie kan plaatsvinden in tijd of geld.
 • Het onderscheid tussen de regelingen bij dienstjubilea V&V en Thuiszorg vervalt en per 1 januari 2023 komt er één gratificatieregeling: je krijg een gratificatie bij een 12½ jarig dienstjubileum en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De gratificatie bij een 50 jarig dienstverband vervalt.

REISKOSTEN PER 1 JULI 2022:

 • De eigen bijdrage voor woon- werkverkeer wordt afgeschaft.
 • Woon-werkverkeer: 9 cent netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis.
 • Reizen naar en tussen cliënten in de wijk met eigen auto: 19 cent netto voor eerste 10 km en daarboven 28 cent netto.

BALANSBUDGET EN LANDINGSBAAN
Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget (zie hoofdstuk 6 van de CAO VVT)) wordt geïndexeerd voor een periode van 5 jaar. Als je 60 jaar of ouder bent, kun je je BalansBudget inzetten om minder te gaan werken en mag je (gefaseerd) je contracturen afbouwen tot 50% van je contracturen. Je contracturen blijven ongewijzigd omdat je verlof opneemt. Dit noemen we de LandingsBaan.

ZEGGENSCHAP, INVLOED EN MEE-SPRAAK
Je wordt betrokken bij veranderingen in de organisatie die van invloed zijn op de organisatie of de inhoud van het vak. Je wordt uitgenodigd om mee te denken en je mening te geven.  Daar wordt dan serieus rekening gehouden.

TEKSTEN VAN DE CAO VVT 2022-2023
Als je de teksten van de nieuwe cao rustig wilt doorlezen, dan vind je ze in de Envidawijzer.  

VRAGEN?
Mocht je nu al vragen hebben over jouw persoonlijke situatie stuur dan een mail naar cao@envida.nl met vermelding van je personeelsnummer en naam. Je collega's van de Salarisadministratie en/of het HR Servicecenter zullen jouw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

DEEL DEZE PAGINA OP