Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Beleid ouderenmishandeling bijgesteld

Het beleid ouderenmishandeling (meldcode) is bijgesteld. In het nieuwe document wordt onder andere meer aandacht besteed aan preventie van ouderenmishandeling.
 

Zorgorganisaties zijn verplicht om deze meldcode te hanteren. De meldcode bevat tevens een stappenplan waarin beschreven staat wat medewerkers kunnen doen bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Het beleid is voor alle medewerkers (inclusief vrijwilligers) bij Envida belangrijk. Als medewerker van Envida kun je te maken krijgen met huiselijk geweld/ouderenmishandeling. Belangrijk hierbij is te realiseren dat er lang niet altijd sprake is van moedwillige mishandeling; vaak komt het voort  uit overbelasting/onmacht en kan er beter gesproken worden van ‘ontspoorde zorg’. Door allerlei factoren is het soms moeilijk om te melden en hulp te bieden, bijv. vanuit de geheimhoudingplicht of loyaliteitsgevoelens naar de ‘verdachte’.

Preventie
Zoals gezegd is in het nieuwe document veel meer aandacht besteed aan preventie van ouderenmishandeling. In eerste instantie is het van belang de problematiek van ouderenmishandeling te agenderen en bespreekbaar te maken. Binnen de hele organisatie dient een cultuur aanwezig te zijn waarin iedereen beseft hoe belangrijk het is te werken aan het voorkomen van ouderenmishandeling. Bewustwording creëren en het bestaan van grensoverschrijdend gedrag erkennen is een eerste stap ter preventie. Binnen Envida gebeurt dat bijvoorbeeld door training/scholing, informatieverstrekking en het inzetten van aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling die (ook anoniem) casuïstiek kunnen bespreken.

Het beleid moest worden aangepast, omdat Envida ‘aan de voorkant’ meer wil doen. We willen niet wachten tot er overduidelijke signalen zijn, eerder ingrijpen in het traject kan erger voorkomen, aangezien het vaak een ‘glijdende schaal’ betreft. Ook onze CCr heeft hiervoor aandacht gevraagd.

Aandacht niet laten verslappen
Om de aandacht niet te laten verslappen, is het van belang om het thema ouderenmishandeling regelmatig  onder de aandacht te brengen. We willen vooral dat medewerkers weten dat ze op het moment van een ‘niet pluis’ gevoel contact opnemen met hun leidinggevende en aandachtsfunctionaris. 

Stappenplan
In de inleiding staat dat er voor de medewerkers een stappenplan is opgesteld. Dit vind je ook terug in het beleidsdocument en de kaart die hierover is gemaakt (klik op DEZE LINK). Daarop staan de telefoonnummers van de aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling (Claudy Linssen en Marina van Schoubroeck). Binnen de Jeugdgezondheidszorg zijn er eveneens aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (Rianne Reijs/Beatrijs Geldof).

Aandachtsfunctionarissen kunnen ook altijd gebeld worden bij vermoedens van mishandeling.

DEEL DEZE PAGINA OP