Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Regeling voor verlofsparen

Regeling voor verlofsparen

In de nieuwe CAO is per 1 september 2021 de BalansBudget regeling toegevoegd. Dit is een regeling voor verlofsparen. Hiermee kun je maximaal 100 weken (naar rato van de omvang van het dienstverband) sparen om in alle fasen van de loopbaan tijdelijk minder of niet te gaan werken, of het werk af te bouwen aan het einde van de loopbaan. Dit met het doel een betere werk - privébalans te krijgen.
 

Als je een deel van je BalansBudget hebt opgenomen, dan kun je verder sparen, totdat het maximum van 100 weken bereikt is.

Wie kan er meedoen aan het BalansBudget?

 • Iedereen met een arbeidscontract met Envida kan ervoor kiezen om te gaan sparen voor het BalansBudget en wordt dan dus deelnemer. Dit kunnen ook BBL-leerlingen zijn. Vakantiekrachten zijn uitgezonderd.
 • Er is geen minimale contractsomvang vereist voor deelname.

Hoe gaat het sparen voor het BalansBudget in z’n werk?

 • Als je wilt deelnemen aan het BalansBudget, dan kun je daarvoor bovenwettelijke vakantieverlofuren en/of plusuren inzetten.
 • Het inleggen van bovenwettelijke vakantieverlofuren en/of plusuren kan 1 keer per kalenderjaar, voor het eerst in december 2021. En de volgende keren in december 2022, 2023 enz.
 • Je kunt sparen tot aan het maximum van 100 maal de arbeidsduur per week.

Hoe kan ik het gespaarde BalansBudget opnemen?

 • Opname van het BalansBudget gebeurt op jouw wens, maar moet gebeuren met het doel om een betere werk-privébalans te krijgen.
 • Indien je uit het BalansBudget verlof wilt opnemen, dan vraag je dit tenminste vier maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan bij jouw leidinggevende, onder vermelding van de duur en omvang van het verlof.
 • Opname van het BalansBudget moet met een minimale omvang van 3x de arbeidsduur per week (dus minimaal drie weken verlof). Dit mag aaneengesloten of verspreid over een langere periode zijn.
 • Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het niet mogelijk is om het verlof 4 maanden van te voren aan te vragen, of minimaal 3 weken verlof op te nemen, dan ga je daarover met je leidinggevende in gesprek om tot een goede maatwerkoplossing te komen.
 • Jouw leidinggevende gaat akkoord met jouw verzoek met betrekking tot het verlof in, tenzij een zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang zich tegen het opnemen van verlof verzet. Daarvan kan slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn.

Hoe kan ik zien hoeveel uren ik heb gespaard in het BalansBudget?

 • De gespaarde uren worden apart geregistreerd. Dit wordt zichtbaar gemaakt in OWS en ONS. De uren opgespaard in het BalansBudget komen niet te verjaren.

Wat is de ingangsdatum van de regeling BalansBudget?

 • De regeling voor BalansBudget is formeel ingegaan per 1 september 2021 als onderdeel van de cao VVT. Verlofsparen was binnen Envida al langer mogelijk.

Je maakte eerder al gebruik van de spaarverlofregeling bij Envida. Gaan de huidige spaarverlofuren van jou automatisch over in BalansBudget?

 • We zullen de door jou opgebouwde spaarverlofuren automatisch overzetten naar het BalansBudget. Als je het niet daarmee eens bent, maak dat dan voor 1 januari 2022 kenbaar bij jouw leidinggevende. Kies je voor behoud van het opgespaarde verlof in de spaarverlofregeling, dan zul je deze uren wel binnen 5 jaar dienen op te nemen. Deze beperking geldt niet voor het BalansBudget.

Welk verlof mag gespaard worden: wettelijke en/of bovenwettelijk of beide?

 • Alleen bovenwettelijk vakantie-uren mogen gespaard worden voor het BalansBudget. Aan het eind van het kalenderjaar kun je over nog niet-opgenomen (bovenwettelijke) vakantie-uren afspraken maken en deze inzetten in het BalansBudget.

Zijn er nog andere bronnen die gespaard kunnen worden in het BalansBudget?

 • Ja, ook de plusuren die aan het einde van het kalenderjaar openstaan en niet verrekend zijn met minuren kunnen worden ingezet in het BalansBudget.

Hoeveel mag ik sparen?

 • Je mag sparen tot een maximum van 100 x de arbeidsduur per week. Dus dit zijn maximaal 100 verlofweken.

Kan ik direct aan het begin van mijn loopbaan bij Envida sparen voor het BalansBudget?

 • Ja, en zodra er voldoende gespaard is, kan je dit ook opnemen, zelfs op een vroeg punt in jouw loopbaan.

Ontvang ik ORT tijdens opname verlof?

 • Ja, je ontvangt (indien van toepassing) je ORT over het gespaarde verlof gedurende opname van het BalansBudget.

Bouw ik pensioen en vakantieverlof op tijdens opname verlof?

 • Ja. Het dienstverband blijft in stand, alle arbeidsvoorwaarden lopen dus door en dus ook pensioen- en verlofopbouw.

Wat gebeurt er met jouw opgespaarde uren in het BalansBudget als je van werkgever verandert?

 • Op dit moment is nog het niet mogelijk om de uren over te dragen naar een andere werkgever, dus worden de uren afgerekend. Echter, CAO-partijen werken hier nog aan. Mogelijk dat dit straks wel kan.

Mag ik uren vanuit mijn BalansBudget ook inzetten voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het fietsplan?

 • Nee, dit mag niet. De gespaarde BalansBudget uren zijn bedoeld om op enig moment op te nemen in het kader van het bevorderen van een betere werk-privé balans.
DEEL DEZE PAGINA OP