Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Balansbudget en LandingsBaan

BalansBudget, LandingsBaan en pensioen na 45 jaar werken in Zorg en Welzijn: stand van zaken
 

Nadere informatie en veelgestelde vragen

Wat was het ook weer allemaal?
Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen, zijn er in de CAO VVT 2019-2021 afspraken gemaakt voor de creatie van een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om tijdelijk minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan krijgen werknemers de mogelijkheid om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Daarnaast is een afspraak gemaakt dat werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn straks mogen stoppen met werken.

BalansBudget
Dit is een regeling voor verlofsparen: werknemers mogen straks diverse soorten verlof sparen met een maximum van 100 keer de arbeidsduur per week (bijna 2 jaar) om later in te zetten voor tijdelijk niet of minder te werken. Momenteel is het bij Envida al mogelijk om verlof te sparen tot maximaal 50 keer de arbeidsduur per week (bijna 1 jaar).

LandingsBaan
Dit is een specifieke invulling van het BalansBudget: aan het eind van de carrière wordt het gespaarde verlof ingezet om de arbeidsduur te verminderen tot maximaal 50% van de oorspronkelijke werktijd, met een gelijkblijvend of beperkt dalend salaris. Er is afgesproken dat er een werkgeversbijdrage zal zijn. Hoe deze eruit ziet, moet nog worden ingevuld.

Met de huidige regeling van verlofsparen bij Envida kun je gespaard verlof ook al opnemen voorafgaand aan je pensioen. Daarbij kun je er natuurlijk ook voor kiezen om je werktijd te verminderen en zo het verlof over een langere periode te spreiden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik nu al aanspraak maken op pensioen na 45 jaar gewerkt te hebben?

Nee, de regeling waarbij je een compensatie krijgt voor loon-/pensioenverlies, is nog niet ingegaan. De regeling zal op zijn vroegst per 1 september 2021 ingaan. 
Als een werknemer met vroegpensioen wil, is dat op dit moment wel mogelijk in de pensioenregeling van PFZW.

Als ik minder ga werken of vervroegd met pensioen ga, kan ik dan nog achteraf aanspraak maken op de regelingen zodra die ingevoerd zijn?

Nee, dat kan niet. Het is op dit moment mogelijk om minder te gaan werken, al dan niet met het opnemen van eerder opgebouwd verlof, mocht je dit nog hebben. Daarnaast is het mogelijk om deeltijdpensioen op te nemen. Ook volledig uittreden is mogelijk, je gaat dan met vroegpensioen. Als je hier nu al gebruik van maakt, dan kun je niet achteraf nog gebruik maken van de regelingen zodra deze ingevoerd worden.

Kan ik nu wel al beginnen met verlof sparen om op te nemen voorafgaand aan mijn pensioen?

Ja , dat kan. Het maximum dat je nu kan sparen is 50 maal de arbeidsduur per week. Dit maximum zal door een wetswijziging (belastingdienst) in 2021 verhoogd worden tot 100 maal de arbeidsduur per week.

Meer informatie is terug te vinden in een document van Actiz. Je kunt dat inzien door op onderstaande link te klikken. 

UITGEBREIDE INFORMATIE VAN ACTIZ (VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN)

DEEL DEZE PAGINA OP