Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Doe jij de Arbocheck?

Envida vindt het belangrijk dat haar medewerkers in een omgeving werken die veilig en verantwoord is. Een Arbocheck maakt duidelijk welke aanpassingen m.b.t. middelen, materialen en werkomgeving nodig zijn om veilig en gezond te kunnen werken.
 

In de wijkzorg is de thuisomgeving van de cliënt de werkplek van de medewerker. Daarom is het belangrijk om samen met de cliënt afspraken te maken hoe je daar veilig en gezond kan werken.    

Medio 2020 is de Arbocheck verweven in het anamneseformulier. Dat hebben we gedaan, zodat jullie minder administratief werk hoeven te verzetten. Het 'losse formulier' hoeft niet meer ingevuld te worden. We merken echter dat hier nog wat onduidelijk over is vandaar deze uitleg.

HOE GAAN WE TE WERK
Evt. risico’s in het werk worden gesignaleerd aan de hand van de gespreksleidraad leveringsvoorwaarden (link maken) voor veilig en verantwoord werken in de Wijkzorg. De wijkverpleegkundige maakt samen met de cliënt afspraken over de gesignaleerde risico’s en legt deze vast in de anamnese en het zorgplan. Daaruit volgt dan een probleem, doelstelling, actie en evaluatiedatum. De Arbocheck wordt voorafgaand aan het ondertekenen van het zorgcontract uitgevoerd. Hieronder vind je de kopjes die je in het anamneseformulier kunt gebruiken om eventuele risico’s en afspraken te vermelden. 

ANAMNESE FORMULIER

  • ‘Zijn er omstandigheden in gedrag, psychosociaal functioneren of op fysiologisch gebied waar de medewerker rekening mee moet houden tijdens de zorgverlening? (Het gebruik van verslavende middelen, agressie, ongewenst gedrag, sociale veiligheid, besmettelijke ziektes, gebruik chemo-cytostatica etc.)’
  • ‘Kunnen medewerkers in een veilige omgeving werken? (Is er sprake van onvoldoende verlichting, vallen, stoten, prikken, branden, wapens, temperatuur, tillen, werken in ongemakkelijke houdingen, onvoldoende werkruimte, huisdieren, stank en rook, vervuiling of ongedierte)’
  • ‘Wat is uw verhaal m.b.t. gebied omgevingsgebied? (Buurt/werkplek veiligheid, inkomen/administratie, omgevingshygiëne, woning)’

DEEL DEZE PAGINA OP