Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Blij met het aandachtgesprek

Binnen Envida zijn we in 2020 gestart met het voeren van zogeheten ‘aandachtgesprekken’. Een 1 op 1 gesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning bij alles wat de medewerker nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen en zich happy te voelen.
 

Het is de bedoeling dat dit gesprek minimaal één keer per jaar plaatsvindt. De medewerker wordt hiervoor uitgenodigd door de leidinggevende. Wijkverpleegkundige Corrie Snijckers is inmiddels ‘ervaringsdeskundige’ en vol lof over de aanpak van haar teamleider Meggie Schreppers.

Corrie maakte deel uit van de nog maar pas ontbonden vorige ondernemingsraad. Van daaruit was ze afgevaardigd als deelnemer van de werkgroep die zich onder andere bezighoudt met de Talentcyclus. Een instrument dat door de afdeling HR is ontwikkeld om medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen binnen Envida. Hetzij binnen het vakgebied, hetzij op het persoonlijke vlak.

Het ging hoofdzakelijk over mij
‘Een goede zaak’, vindt Corrie. ‘Weet je, ik werk nu 32 jaar bij Envida en heb al heel wat gesprekken gevoerd met leidinggevenden. Soms op initiatief van de leidinggevende, vaak ook op verzoek van mij. Aandacht voor elkaar, gewoon eens even met elkaar praten, vind ik namelijk heel belangrijk. Dat gebeurde in mijn ogen in het verleden te weinig. Met mijn huidige teamleider Meggie heb ik al een aandachtgesprek gehad, alhoewel ze het zelf nog niet zo noemt. Zij is, ondanks dat ze nieuw was bij Envida en ondanks alle drukte en onrust rondom de coronacrisis, snel aan de slag gegaan om gesprekken in te plannen. De insteek van het eerste gesprek was om kennis te maken. De keer daarna ging het hoofdzakelijk over mij: over hoe het werk bevalt, wat ik nodig heb om lekker in mijn vel te zitten bij Envida en over mijn wensen of ambities voor de toekomst. Ik vind het nog steeds knap dat ze hier toen de tijd voor heeft gemaakt. Bovendien ervoer en ervaar ik oprechte belangstelling, dat doet echt goed.’

Topteam
In het aandachtgesprek wordt het vergrootglas gelegd op de kwaliteiten van de medewerker. Door ieders sterke kwaliteiten optimaal te benutten, ontstaat er een topteam waarin elke afzonderlijke medewerker zich prettig voelt. Ook wordt gekeken naar wat er eventueel beter kan. Misschien loopt iemand tegen bepaalde zaken aan, waardoor hij of zij niet verder komt. Door erover te praten in een open sfeer komen die aspecten naar boven drijven en kunnen er acties worden uitgezet. De rol van de leidinggevende is dan om de medewerker te helpen.

Initiatief tonen
Meggie stelt zich open en zegt letterlijk: “ik ben er voor jullie”. Uiteraard werkt dat alleen als de medewerker ook initiatief toont. ‘Je moet het zelf aangeven bij je leidinggevende’, zegt Corrie. ‘Teamleiders hebben vaak heel wat mensen onder zich. Het is ondoenlijk om ieders wensen aan te voelen. Maar collega’s die eenmaal die stap hebben gezet, worden zoveel als mogelijk in hun kracht gezet. Meggie kan dat als geen ander. Petje af en dat mag ik, denk ik, ook namens mijn collega’s zeggen.’

DEEL DEZE PAGINA OP