Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Wet BIG II

Wet BIG II

Heel verpleegkundig Nederland heeft het er inmiddels over: het nieuwe beroep van regieverpleegkundige in de wet BIG II. In de media wordt er dagelijks over gesprokenen er zijn voor- en tegenstanders. Maar wie is nou die regieverpleegkundige? En waarom maakt dit onderwerp zoveel los bij verpleegkundigen?
 

Wat is een regieverpleegkundige?

Dat is de naam van een nieuw beroep op hbo-niveau. In de huidige situatie worden verpleegkundigen in Nederland op zowel mbo als op hbo niveau opgeleid. Na de opleiding hebben zij dezelfde beroepstitel. Met de introductie van de regieverpleegkundige wordt het onderscheid tussen hbo- en mbo-niveau veel duidelijker. Wat zou dit gaan betekenen voor verpleegkundigen? Voor verpleegkundigen verandert er niet zoveel. Zij hoeven niets te doen en blijven als verpleegkundige in het BIG register geregistreerd. De groep die het beroep van regieverpleegkundige wil gaan uitoefenen, moet wel in actie komen. Zij kunnen zich vanaf de zomer 2020 als regieverpleegkundige inschrijven in het BIG-register, mits ze voldoen aan de registratievoorwaarden. De minister heeft in een overgangsregeling vastgelegd wie zich als regieverpleegkundige mogen registreren.

  1. Hbo-verpleegkundigen met een diploma van 2012 of later kunnen zich direct inschrijven als regieverpleegkundige
  2. Hbo-verpleegkundigen met een diploma van voor 2012 kunnen zich wel inschrijven, maar dienen de komende vijf jaar een toets af te leggen om aan te tonen dat ze over de juiste competenties beschikken.
  3. Inservice (mbo) opgeleide verpleegkundigen met een NLQF 6 vervolgopleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige kunnen zich wel inschrijven, maar dienen voor herregistratie de komende vijf jaar aanvullende scholing te volgen (van maximaal een jaar).
  4. Mbo-verpleegkundigen zonder vervolgopleiding kunnen zich niet inschrijven.

Waar komt dan de onrust in het land vandaan?

De onrust zit met name bij de verpleegkundigen in groep 2 en 3. Zij werken soms al jaren op hbo-niveau en hebben in die jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Zij hebben nu het gevoel dat deze kennis en ervaring terzijde wordt geschoven. Ze vinden het onterecht dat ze extra scholing moeten volgen, terwijl ze voor hun eigen gevoel over alle benodigde competenties beschikken. Daarbij komt de zorg dat ze straks een aantal taken niet meer mogen uitvoeren, waardoor hun vak wordt uitgehold.

Hoe gaat het nu verder?

De minister heeft aangekondigd dat hij meer tijd wil uittrekken voor overleg over de overgangsregeling. We hebben een beetje tijd gekregen om een pas-op-de- plaats te maken. Beroepsvereniging, werkgeversorganisaties, ministerie, bonden en opleiders gaan opnieuw met elkaar in gesprek. De beroepsvereniging V&VN zal in deze gesprekken de mening van haar achterban naar voren brengen. Om die mening op te halen, worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Ook in Maastricht zal zo’n bijeenkomst plaatsvinden op 10 september van 16.30-20.00 uur in Stayokay, Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht. Klik hier om je aan te melden

Wat betekent dit alles voor de verpleegkundigen van Envida?

Voor Envida is belangrijk dat elke verpleegkundige zich gewaardeerd voelt op basis van kennis en ervaring; ongeacht mbo of hbo. Deze waardering dient ook vertaald te worden naar de functiewaardering. Kortom: niemand mag nu en in de toekomst het gevoel hebben dat het werk uitgehold wordt of dat er een onterecht onderscheid wordt gemaakt in functie en inkomen.

Tegelijkertijd gelooft Envida wel in professioneel leiderschap, zoals we dat nu al zien bij de wijkverpleegkundigen, kwaliteitsverpleegkundigen of ZoCo’s. We zien dit ook als een kans voor verpleegkundigen om je verder te ontwikkelen, anders dan voor het management te kiezen. Kortom: de essentie van de BIG II is niet verkeerd, maar over de manier waarop dit geïntroduceerd wordt, verschillen de meningen. De huidige pas-op-de-plaats biedt gelukkig nog alle mogelijkheid om er samen uit te komen

Voor meer informatie over dit onderwerp lees ook:

https://www.venvn.nl/Themas/Beroepsprofielen/Pas-op-de-plaats

https://www.nursing.nl/10-misverstanden-over-de-overgangsregeling-wet-big-ii/

DEEL DEZE PAGINA OP