×

Personenalarmering

Opmerking vooraf: vanwege de Coronacrisis kunnen Envida en de verschillende leveranciers de levertermijnen niet waarborgen. We doen ons uiterste best en rekenen op uw begrip.

Dankzij personenalarmering van Envida kunt u uw zelfstandigheid thuis zo lang mogelijk behouden. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan bent u met één druk op de alarmknop in verbinding met onze zorgcentrale. 24 Uur per dag het gemak van directe hulp als dat nodig is. Dat geeft een veilig, zeker en comfortabel gevoel. Dat is prettig voor u, maar ook voor uw familie, vrienden en buren.

De personenalarmering van Envida is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, woonachtig in Maastricht en alle omliggende gemeenten in het Heuvelland en voor mensen die woonachtig zijn in de Westelijke Mijnstreek.

Na aanmelding bij Envida. Dit kan online, telefonisch of per e-mail (043-369 06 10/ personenalarmering@envida.nl) wordt bij u thuis een alarmeringstoestel geplaatst. Dit toestel staat in verbinding met onze telefooncentrale. Bij dit toestel hoort een losse zender, die u met een koordje om uw hals of met een polsbandje aan de pols kunt dragen. In geval van nood (u voelt zich niet goed of bent gevallen en kunt niet meer zelfstandig overeind komen) drukt u op de rode knop van de zender, waarna er meteen een verbinding tot stand komt met onze telefooncentrale.

De medewerker van deze centrale ziet direct op het computerscherm wie u bent en waar u woont. Dus ook wanneer u buiten bewustzijn bent of moeilijk kunt spreken kan onze medewerker ervoor zorgen dat er hulp onderweg is.

Bij uw aanmelding geeft u aan wie wij naar u kunnen toesturen in geval van alarmering. U heeft de keuze uit:

Opvolging met eigen contactpersonen: Bij uw aanmelding vermeldt u minimaal twee maar het liefst drie contactpersonen uit uw eigen familie, buren of kennissenkring die een sleutel hebben van uw woning en bereid zijn om onmiddellijk naar u toe te gaan als de medewerker van de telefooncentrale dit vraagt. Van deze contactpersonen wordt verwacht dat zij u helpen of –indien gewenst-  verdere hulp inschakelen.

Opvolging wijkzorg Envida (*): Bij aanmelding geeft u aan dat u een voorkeur heeft voor opvolging wijkzorg (voorheen thuiszorg geheten). Tevens vermeldt u nog één à twee contactpersonen die –indien de situatie dit vereist zoals bij een opname in het ziekenhuis- door een medewerker van Envida wijkzorg gebeld kunnen worden. De desbetreffende medewerker verleent eerste hulp en schakelt zonodig verdere hulp in.

De medewerker van de telefooncentrale blijft altijd met u in contact totdat uw eigen contactpersoon of een medewerker van wijkzorg bij u in de woning is. Pas dan wordt de verbinding verbroken. Een veilig en zeker gevoel!

Inwoners van de gemeente Maastricht kunnen een aanvraag indienen bij het Wmo-loket. Deze gemeente heeft namelijk een regeling waarbij u een tegemoetkoming in de kosten van personenalarmering van Envida kunt krijgen. Of dat inderdaad het geval is, hangt af van uw inkomen en vermogen.

(*) De opvolging wijkzorg Envida geldt niet in Maastricht voor postcodegebied 6212 t/m 6219 en de Westelijke Mijnstreek.

Klik hier om personenalarmering online aan te vragen