×

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Envida Ledenservice

Aan het lidmaatschap van Envida Ledenservice zijn onderstaande voorwaarden verbonden.
 

Envida Ledenservice verleent zelf diensten en/of bemiddelt bij het verlenen van diensten aan haar pashouders op het gebied van gezondheid, ontspanning en service aan huis. Hieronder valt o.a. het geven van cursussen en workshops, organiseren van zwemuren en dagjes uit. Ook wordt er bemiddelt in de dienstverlening aan huis (bijv. pedicure, klussenman, maaltijdservice).

Aanmelden bij Envida Ledenservice
U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden als pashouder van Envida Ledenservice.
De financiële bijdrage geldt voor een kalenderjaar. Wanneer u zich in de loop van een kalenderjaar aanmeldt, betaalt u het volledige bedrag. Aanmelden kan via onze website www.envidaledenservice.nl, telefonisch via 043-369 06 10 of schriftelijk via Postbus 241, 6200 AE Maastricht.

Kosten en betaalwijze
De kosten bedragen €19,95 per huishouden per jaar (automatische incasso) en wordt jaarlijks voor één kalenderjaar (januari tot en met december) voor het gehele jaar (vooruit) betaald.
Het incasseren van de automatische incasso en het toesturen van de servicepas gebeurt aan het begin van het kalenderjaar. Per huishouden wordt jaarlijks één servicepas verstrekt.
Envida Ledenservice behoudt zich het recht voor om de hoogte van de bijdrage jaarlijks aan te passen. Bij non-betaling kan de vordering uit handen worden gegeven. Dat brengt extra kosten met zich mee die op de pashouder verhaald kunnen worden. Bij non-betaling bestaat er geen recht op voordeel/gebruikmaking van de diensten van Envida Ledenservice.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst met Envida Ledenservice wordt afgesloten voor minimaal één kalenderjaar of zoveel korter dan er maanden over zijn van het betreffende kalenderjaar in geval van aanmelding gedurende het kalenderjaar.
De overeenkomst wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd als er niet opgezegd is vóór 1 november van het lopende jaar. Bij verhoging van de financiële bijdrage kan de overeenkomst ook nog in de maand januari opgezegd worden.

Beëindiging van de overeenkomst
Opzeggen van de overeenkomst met Envida Ledenservice moet schriftelijk door een brief te sturen naar Envida Ledenservice, Postbus 241, 6200 AE Maastricht of per e-mail: ledenservice@envida.nl. Bij beëindiging van de overeenkomst tijdens het lopende kalenderjaar vindt geen financiële restitutie plaats.

Wijzigen persoonlijke gegevens
Het wijzigen van uw gegevens in de ledenadministratie kan door contact op te nemen met Envida Ledenservice, telefoon 043 - 369 06 10 of per brief naar Envida Ledenservice, postbus 241, 6200 AE, Maastricht, via onze website www.envidaledenservice.nl of per e-mail: ledenservice@envida.nl Wij zorgen dan dat uw wijzigingen worden doorgevoerd in onze administratie. Desgewenst kunt u een nieuwe servicepas ontvangen.

Bescherming van persoonsgegevens
Als Envida Ledenservice behandelen wij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk op basis van haar wettelijke verplichting. De pashouder geeft toestemming aan Envida Ledenservice de persoonsgegevens aan derden te geven, die deze gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Met deze dienstverleners sluit Envida Ledenservice, indien wettelijk verplicht een verwerkersovereenkomst, waarin staat dat deze de gegevens uitsluitend intern mag gebruiken en nooit aan derden door mag geven.
Voor ons privacy statement klik hier: https://www.envida.nl/privacy

Aansprakelijkheid
Envida Ledenservice vervult een bemiddelende rol tussen een pashouder en een dienstverlener (aan huis) en is niet aansprakelijk voor door derden geleverde diensten.
Envida Ledenservice is wel aansprakelijk voor schade bij de pashouder indien zij zelf de activiteit organiseert en de schade aan haar is toe te rekenen.

Deelname aan activiteiten
Envida Ledenservice behoudt zich het recht voor om deelnemers, die andere deelnemers of medewerkers van Envida Ledenservice tot last zijn geweest, te weigeren voor bepaalde activiteiten. De betaling van activiteiten geschiedt via een automatische incasso. Indien u binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit annuleert worden de kosten alsnog aan u doorberekend.

Nieuwsbrief
Bij het doorgeven van een e-mailadres wordt het e-mailadres automatisch gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden de pashouders op de hoogte gebracht van alle nieuwe ontwikkelingen, acties en activiteiten die van belang kunnen zijn voor de pashouder. Indien de pashouder deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen dan is er de mogelijkheid om direct af te melden middels de link in de nieuwsbrief. Er zullen dan in de toekomst geen nieuwsbrieven meer worden verstuurd.

Slotbepaling
Zou er onverhoopt een geschil ontstaan tussen de pashouder en Envida Ledenservice, dan wordt eerst geprobeerd er samen uit te komen en als het niet lukt zal dit worden opgelost door de Rechtbank Limburg (Maastricht) op basis van Nederlands recht.
Envida Ledenservice heeft het recht om dit reglement te allen tijde (tussentijds) te wijzigen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de manager van Envida Ledenservice.
Envida Ledenservice behoudt zich het recht om wijzigingen in het servicepakket aan te brengen.

De medewerkers van Envida Ledenservice staan graag voor u klaar voor het krijgen van informatie over de diensten, het aanmelden voor activiteiten of  het aanvragen van een servicedienstverlening. De medewerkers staan altijd open voor suggesties of voor klachten uwerzijds. Envida Ledenservice kunt u bereiken tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur) via telefoonnummer 043-369 06 10 of per e-mail: ledenservice@envida.nl.

DEEL DEZE PAGINA OP