×

AFMELDFORMULIER  HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING

Heb u al personenalarmering en wenst u die op te zeggen, dan verzoeken wij u om het formulier in te vullen en te verzenden. 

Afmeldformulier huurovereenkomst personenalarmering

Indien u de huurovereenkomst inzake personenalarmering wilt beëindigen, gelieve onderstaande gegevens in blokletters in te vullen en te ondertekenen.

Gegevens gebruiker
Reden van opzegging*

Dit formulier is ingevuld door


Let op

Apparatuur personenalarmering:

De apparatuur inclusief hals- c.q. polszender en bijbehorende bekabeling (2x) dient de gebruiker of zijn/haar zaakwaarnemer te retourneren naar de leverancier: Firma Tunstall, adres: Oslo 28, 2993 LD  BARENDRECHT. Wij willen u erop attenderen dat Tunstall u de kosten in rekening brengt als de apparatuur niet geretourneerd wordt.


DEEL DEZE PAGINA OP