Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?
Menu

Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapeuten ondersteunen mensen die dagdagelijkse handelingen niet (meer) naar wens kunnen uitvoeren als gevolg van (chronische) aandoeningen zoals CVA, Parkinson, Dementie en artrose. Uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat zij toch zo zelfstandig en optimaal mogelijk kunnen leven. Kwaliteit van leven staat voorop. De ergotherapeut betrekt familieleden, mantelzorgers en het verzorgend personeel bij zijn of haar plan van aanpak.
 

WAT DOET EEN ERGOTHERAPEUT?

 • Een ergotherapeut probeert te ontdekken waarom u bepaalde handelingen niet meer zelfstandig kunt doen. Wat is er aan de hand, waar zit het probleem? Klachten kunnen worden verminderd door allerlei dagdagelijkse handelingen anders uit te gaan voeren. Denk aan het aan- en uitkleden, zittend koken, strijken, met de andere hand schrijven, met de computer werken en opstaan van stoel, bed en toilet. De ergotherapeut leert u hoe u deze handelingen op een andere, minder belastende manier kunt doen.
 • U krijgt advies over zaken als lighouding, aanpassing van woon- en leef voorzieningen en het gebruik van hulpmiddelen. Denk aan aangepast bestek en servies, een verhoogd toilet, douchestoel, keuken waarin u zittend kunt werken, (trap)lift en een aangepaste rolstoel.
 • De ergotherapeut helpt ook bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), de zorgverzekeraar en het zorgkantoor.
 • Als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis kunt u nazorg krijgen van een ergotherapeut. Die nazorg bestaat uit (vervolg)behandelingen en het toezien op de afhandeling van de aanvraag voor voorzieningen;
 • De ergotherapeut adviseert, informeert, ondersteunt en begeleidt u, uw familieleden en mantelzorgers in het proces om u in de gelegenheid te stellen om zo lang en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren, zonder dat u al te veel last ondervindt van allerlei lichamelijk ongemak. Het verzorgend en verplegend personeel, de specialist ouderengeneeskunde en behandelaars doen eveneens een beroep op de expertise van de ergotherapeut. Goede zorg en kwaliteit van leven voor de bewoners/cliënt staat voorop.

ZORG OP MAAT

De behandeling wordt afgestemd op de wensen van de bewoner/cliënt. Vaak spelen er meerdere problemen. Om een compleet beeld te krijgen, werkt de ergotherapeut samen met andere disciplines zoals de betrokken arts, de fysiotherapeut of betrokkenen zoals mantelzorgers, verzorgenden, CVA-coördinatoren etc..

SPECIALISATIES

Er zijn diverse specialisaties binnen het team ergotherapeuten. Onder andere:

 • Edomah: Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis (eerstelijns). De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zo lang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren.
 • Parkinsonnet: ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere ergotherapeuten), verdeeld over 69 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.
 • CVA: Onze ergotherapeuten beschikken over een grote mate van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude die nodig zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de analyse en aanpak van problemen die cliënten met een hersenbeschadiging  ondervinden. Enkele ergotherapeuten zijn aangesloten bij het CVA nazorg netwerk.
 • SI: SI staat voor Sensorische Informatieverwerking. De doelgroep zijn cliënten  met gedragsproblemen (door dementie, NAH)  waarbij het vermoeden is dat zintuigprikkels niet adequaat verwerkt worden. Veel voorkomende vraagstellingen waarbij SI een rol kan spelen:
  • Roepgedrag
  • Motorische onrust
  • Misselijkheid bij draaien/verplaatsingen
  • In slaap vallen- weg dommelen
  • (Zelf)verwonding / agressie / agitatie
  • Wat zijn nog mogelijkheden om contact te maken?
  • Hoe komt iemand in de beleving?
 • Lighoudingsproblematiek: Houdingsproblemen als pijn, spasme, decubitus en contracturen hebben onze speciale aandacht, mede omdat wij zien hoeveel impact dit heeft op de kwaliteit van leven van cliënten. Houdingsproblemen zijn vaak een gevolgschade en kunnen veelal voorkomen worden. Ergotherapeuten maken gebruik van speciale kussens, matrassen en/of lighoudingssystemen. Hiermee wordt gekeken naar een comfortabele lighouding.

KWALITEIT

De ergotherapeuten van Envida zijn BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd en aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici. Het laatste houdt in dat zij regelmatig cursussen en scholingen volgen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van ergotherapie bij te houden.

PLUSPUNTEN ERGOTHERAPEUTEN ENVIDA

Onze ergotherapeuten zijn vakkundig en betrokken. Daarnaast onderscheiden ze zich omdat ze:  

 • Multidisciplinair werken
 • Gespecialiseerd zijn in ergotherapie voor volwassenen en ouderen
 • Vooral kijken naar wat een cliënt wel nog kan en dit vervolgens stimuleren
 • Vanuit de intramurale zorg bekend zijn met zware zorgproblematiek.

VERGOEDINGEN

De vergoedingen voor ergotherapiebehandeling voor thuiswonende cliënten verloopt via de zorgverzekering vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per kalender jaar. Soms is iemand aanvullend verzekerd voor ergotherapie. De verwijzing vindt plaats via de huisarts of specialist. 
Dit is niet van toepassing bij onze verpleeghuisbewoners. Deze vergoeding valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Met vragen hierover kunt u terecht bij een van onze ergotherapeuten op locatie.

CONTACT

De praktijklocatie van de eerstelijns behandelingen is woonzorgcentrum De Zeven Bronnen in Amby. De teamleden zijn bereikbaar via het secretariaat B&B  (tel. 043 – 850 93 84)  of rechtstreeks via ergotherapie@envida.nl.

DEEL DEZE PAGINA OP