Hoe kunnen wij u helpen?

Stages

Werken bij
Ervaring opdoen binnen onze organisatie? Dat kan. Als erkend leerbedrijf werken wij samen met verschillende opleidingen uit de regio. Wij bieden graag een stageplaats om theorie in praktijk te brengen. Zo kun je als MBO-leerling of HBO-student zelf ervaren hoe het is om in een team te werken en verantwoordelijkheid te dragen. En vooral ook te proeven van ons dynamische en mooie vakgebied.
 

Stageplekken zijn er op alle afdelingen, dus niet alleen in onze zorgcentra of in de wijkverpleging, maar ook achter de schermen bij onze ondersteunende diensten  zoals Personeelszaken, Facilitaire Dienst en afdeling Communicatie. Ook voor ambitieuze afstudeerders hebben wij verschillende mogelijkheden.

Hoe concreter, hoe beter
Motiveer je stage of afstudeerverzoek aan ons s.v.p. zo concreet mogelijk. We kunnen jouw verzoek dan gericht uitzetten naar de afdeling/dienst waarvan wij vinden dat je verzoek het beste thuishoort.
 

Voor een aantal specifieke stages gelden andere afspraken:

  • Als je op zoek bent naar een Maatschappelijke of Beroepsoriënterende Stage binnen Envida, dan neem je contact op met het Stagebureau LVO te Maastricht;
  • BOL ( BeroepsOpleidendeLeerweg) stagiaires worden door de ROC’s aangedragen, zie onder meer www.leeuwenborgh.nl en www.arcus.nl.

Wil je meer informatie of wil je direct al solliciteren naar een stageplaats? Neem dan contact op met onze opleidingscoördinator Miriam Gossens via miriam.gossens@envida.nl of via 043 369 06 41.

DEEL DEZE PAGINA OP