Op de hoogte blijven van onze nieuwste vacatures?

Schrijf u hier in.
Opleidingen

Werken bij

Leren / werken (BBL)

Opleiden en persoonlijke ontwikkeling staan bij Envida hoog in het vaandel.
 

Envida ondersteunt actief de ontwikkeling van haar medewerkers, onder andere met behulp van E-learning en moedigt hen aan de eigen prestaties en die van anderen te verbeteren. Envida wil ook graag investeren in nieuwe leerlingen en studenten. Zij krijgen van ons gerichte begeleiding, waarbij zowel het leren van het beroep als de ontwikkeling van de persoon belangrijk is.

Regelmatig hebben wij plaatsen beschikbaar voor leerlingen die via de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) een opleiding willen volgen op. Klik op onderstaande hyperlinks voor meer informatie:

Opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV)

Minimaal  een keer per jaar start Envida de erkende opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Envida is de enige zorgaanbieder in Limburg die deze opleiding EVV verzorgt. De opleiding start in september of februari bij voldoende aanmeldingen. Als je denkt dat deze opleiding iets voor jou is en als je aan de toelatingseisen voldoet  dan is onderstaande informatie  wel interessant voor jou. Wil je nog meer weten neem dan contact op met de afdeling Opleidingen van Envida.

Als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende ben je het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening. Als EVV’ er zie je erop toe dat de geboden zorg aansluit bij de wensen van de cliënt. Het coördineren van de zorg voor de cliënt staat centraal, waarbij er rekening wordt gehouden met diens persoonlijke leefstijl.

Toelatingseisen

Om als leerling te worden toegelaten tot de erkende opleiding EVV moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het bezit zijn van het diploma verzorgende 3 IG of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau 3, of via een vrijstellingsprocedure instroomrecht verwerven.
  • Gedurende de opleiding werkzaam zijn in de functie van verzorgende 3IG in de eigen instelling (contractomvang minimaal 28 uur). De functieomschrijving moet bovendien de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen met de beide kerntaken. Kerntaak 1: verantwoordelijk zijn voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven. De cliënt staat hierbij centraal. Kerntaak 2: het coördineren van de (multi)disciplinaire zorg en zorgdragen voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt (is aanspreekpunt voor cliënt/cliëntsysteem, collega’s en andere disciplines.
  • De kandidaat leerling doorloopt een toelatingsprocedure, bestaande uit een capaciteitentest en een interview met een praktijkdocent van de EVV opleiding. Bij een  positief advies van Opleidingen kan de leerling starten met de EVV- opleiding, dit advies is zwaarwegend.

Duur opleiding
De totale opleidingsduur bedraagt 12 maanden (of effectieve opleidingsduur van 40 weken), verdeeld over 12 lesdagen van elk 8 uur, studieloopbaan bijeenkomsten, groepsintervisies en individuele begeleidingsmomenten. Natuurlijk wordt er ook veel buiten schooltijd geleerd, want waar kun je beter het vak leren dan op de plek waar het vak ook daadwerkelijk wordt uitgeoefend. Denk bijvoorbeeld aan het leiden van een Multi Disciplinair Overleg of het houden van een cliëntbespreking. Doordat je dagdagelijks werk verband houdt met je opleiding, doe je leerervaringen op die je helpen bij het ontwikkelen van je beroepscompetenties.

In Maastricht
De lessen vinden altijd plaats op dinsdag, van 08.30 tot 16.30 op de locatie Mockstraat 1 in Maastricht. In de lessen wordt aandacht besteed aan actualiteiten die van belang zijn voor de rol van EVV’er.

Begeleiding

Zowel docenten als begeleiders in de praktijk begeleiden jou bij het maken van de huiswerkopdrachten en de proeven van bekwaamheden. In de studiebegeleidingsbijeenkomsten krijg je uitleg over de huiswerkopdrachten en de proeven die je moet gaan uitvoeren.

Ook zijn er groepsintervisies. Dit is een werkwijze die gericht is op het oplossen van individuele werkvragen. In ons geval, werkvragen die te maken hebben met de uitvoering/het leren uitvoeren van taken die bij het beroep van EVV behoren. De grootste troef van intervisie is het aandacht geven aan elkaar, leren van en met elkaar; afspreken van een vast moment om in alle rust en ruimte te praten met elkaar, maar wel met de doelstelling een probleem van een oplossing te voorzien. Dus niet vrijblijvend. Deze intervisiebijeenkomsten vinden steeds plaats op een woensdag.

Kosten

De investering per persoon bedraagt  1500,- euro voor externe kandidaten.  Dit is inclusief lesmateriaal, de BPV opdrachten, proeven van bekwaamheid, begeleiding door praktijkdocent, diploma en speld.         

Het lesmateriaal bestaat uit:

  • Portfolio
  • Bijlagenklapper
  • Studiegids
  • Lesmateriaal uitgereikt tijdens de lessen.

Om van start te kunnen gaan, moeten er minimaal 8 deelnemers zijn. Maximale aantal deelnemers is  12. Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met een van de docenten:

Envida is de enige zorgaanbieder in Limburg die de opleiding tot Eerst Verantwoordelijke Verzorgende verzorgt. 

DEEL DEZE PAGINA OP