Hoe kunnen wij u helpen?

Volledig pakket thuis

Over onze verpleegzorg

Alle mogelijke zorg, maar dan thuis

Een Volledig Pakket Thuis (VPT) combineert de voordelen van het zelfstandig wonen (uw eigen leven kunnen leiden) met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening binnen de muren van een woonzorgcentrum.
 

Anders gezegd, het VPT bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou kunnen krijgen, maar dan gewoon aan huis.

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding (individueel en/of dagbesteding);
  • behandeling in het kader van de Wlz, de Wet langdurige zorg;
  • vervoer naar behandeling en/of dagbesteding;
  • maaltijden (eten en drinken);
  • hulp bij het huishouden;
  • logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg.

Op dit moment wordt VPT hoofdzakelijk gegeven aan mensen die in een aanleun- of zorgwoning van Envida wonen. Ligging naast of in de directe nabijheid van een van onze woonzorgcentra heeft namelijk als groot voordeel dat allerlei andere voorzieningen en diensten snel beschikbaar zijn.  Tevens kunt u deelnemen  aan de activiteiten in het woonzorgcentrum. Dit sociale aspect vinden wij belangrijk.

Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Deze wet vergoedt de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis. Het VPT is bedoeld door mensen die in aanmerking komen voor langdurig verblijf in een woonzorgcentrum, maar liever zelfstandig thuis blijven wonen.

De indicatie wordt gesteld door het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.  Het totaal pakket aan zorg waaraan u behoefte heeft en wat er geleverd kan worden binnen de gestelde indicatie, kunt u bespreken met Envida.

U kunt zelf een indicatie regelen, maar ook via uw huisarts.

De kosten van de zorg  waarvoor u een geldige indicatie heeft, worden grotendeels vergoed. Daarnaast geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Bij het CAK kunnen ze uw eigen bijdrage in de kosten van het VPT voor u berekenen. Meer informatie vindt u op de website van het CAK

Niet alle zorg valt onder het Volledig Pakket Thuis
Huisartsenzorg, geneesmiddelen, fysio- en ergotherapie, logopedie en tandheelkundige zorg behoren niet tot het VPT. Hiervoor moet u een beroep op uw eigen zorgverzekering blijven doen. Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) vallen ook niet onder een volledig Pakket Thuis. Die betaalt de cliënt zelf. Voor aanpassingen aan uw woning en hulpmiddelen (zoals een rolstoel) kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Het volledig Pakket Thuis (VPT) is niet helemaal hetzelfde als thuiszorg. Het verschil is dat het VPT de zorgaanbieder (Envida) en cliënt ruimte biedt om individuele afspraken te maken over de invulling van de zorg. Uiteraard binnen het budget van uw indicatie. Kijk voor meer informatie hierover op de website van CZ.  Bovendien kunt u altijd een beroep doen op uw cliëntadviseur van Envida. Hij/zij begeleidt u bij dit hele proces.

Als u een Wlz-indicatie gaat aanvragen, en deze wilt verzilveren via het Volledig Pakket Thuis, dan kan het gebeuren dat u minder zorg krijgt dan de thuiszorg die u al heeft. Eenmaal in het bezit van een Wlz-indicatie kunt u deze niet meer ongedaan maken. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u voor het aanvragen van een indicatie contact op te nemen met een van onze cliëntadviseurs, Zij kunnen u een passend advies geven.

DEEL DEZE PAGINA OP
onze clienten vertellen
'Ik hou niet van stilzitten'
Ze koos voor Lenculenhof omdat haar vriendin, met wie ze al 32 jaar bevriend was, er woonde. Inmiddels woont Rie Franssen- van den Heuvel al bijna zes jaar in het zorgcentrum.
Lees meer
onze clienten vertellen
Voor de 94-jarige mevrouw Van Pelt is het elke dag zondag, zó gelukkig is ze in woonzorgcentrum Croonenhoff in de Maastrichtse wijk Heer. ‘Ik vind het hier buitengewoon fijn’.
Lees meer
|