Hoe kunnen wij u helpen?

Herstelafdeling de Beyart/Envida

Naar alle zorgcentra

Herstelafdeling de Beyart/Envida

De Beyart en Envida zijn met ingang van 1 januari 2019 gestart met een gezamenlijke herstelafdeling. De veertien bedden zijn ondergebracht in het monumentale Lidwinapaviljoen van de Beyart, dat door een tunnel is verbonden met het uit 1894 daterende voormalige klooster van de Broeders of Meesters van Maastricht.
 
Contactgegevens
Brusselsestraat 38
6211 PG Maastricht

043 - 631 1700

De samenwerking biedt voordelen voor cliënten, zorgverzekeraars, ziekenhuis en Envida. De zorg is sneller, soepeler, vriendelijker en goedkoper.

Het verblijf in het Paviljoen van de Beyart is tijdelijk, waarbij de focus ligt op revalidatie, reactivering en somatische zorgverlening. De herstelafdeling is niet bedoeld voor mensen die lijden aan dementie. De zorg is vooral gericht op herstel van mensen, die daarna weer zelfstandig thuis kunnen functioneren. Cliënten moeten binnen drie maanden voldoende hersteld zijn. Terwijl iemand herstelt in de Beyart, kan de zorg bij hem of haar thuis al voorbereid worden. Er wordt gezorgd voor continuïteit door bijvoorbeeld te regelen dat er bij thuiskomst al een ziekenhuisbed klaar staat. Mocht blijken dat iemand na die drie maanden nog niet alleen thuis kan wonen, dan wordt er gezocht naar alternatieven.

Door de samenwerking tussen de Beyart en Envida ontstaat er een betere doorstroming –er komen in het ziekenhuis sneller bedden vrij- en zo nodig volgt er een zorgvuldige plaatsing bij een woonzorgcentrum. Dat kan de Beyart of Envida zijn, maar ook een andere zorgaanbieder.

Er is veel vraag naar dit soort herstelzorg. Door de afbouw van verzorgingshuizen komen sindsdien veel mensen met acute problemen in het ziekenhuis terecht. Dat is voor ouderen niet de beste plek om te herstellen. Het paviljoen leent zich daar veel beter voor. De gezamenlijke afdeling is er ook voor mensen die al een indicatie hebben voor een zorgcentrum, maar door de wachtlijsten thuis moeten blijven of in het ziekenhuis terecht komen.  

DEEL DEZE PAGINA OP

Als u hier klikt gaat u akkoord met het gebruik van cookies en scripts die gebruikt worden door Google voor de werking van deze kaart.