×
Hoe word ik lid?

U kunt zich aanmelden via de website, per e-mail (ledenservice@envida.nl) of telefonisch: 043 - 369 06 10. Als u op deze link klikt vindt u meer informatie en tevens een aanmeldformulier.

Valt huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging en uitleen van hulpmiddelen ook onder het lidmaatschap?

De huishoudelijke hulp wordt geregeld door de gemeente via de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Verpleging en verzorging wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Ook de uitleen van hulpmiddelen gaat via de zorgverzekering, met uitzondering van de eenvoudige loophulpmiddelen (looprek, rollator, krukken, lichtgewicht rolstoel en driepoot). Eénmaal per jaar kunnen leden de eenvoudige loophulpmiddelen 13 weken gratis lenen.

Er is een bedrag van € 19,95 afgeschreven van mijn bankrekening. Waarvoor is dat?

Dat is het bedrag voor het lidmaatschap van Envida Ledenservice, vroeger GroeneKruis Service geheten. U heeft ons gemachtigd om het jaarlijkse contributiebedrag via een automatische incasso te laten innen.

Hoe kan ik het lidmaatschap stopzetten?

U kunt het lidmaatschap schriftelijk, zowel per brief als per e-mail (ledenservice@envida.nl), stopzetten vóór 1 november van het lopende kalender jaar. U bent dan vanaf 1 januari geen lid meer. 

DEEL DEZE PAGINA OP