×

Leden kunnen deelnemen aan de gezondheidscheck, waarin een verpleegkundige uw bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, buikomvang, lengte en gewicht meet. Aansluitend krijgt u gerichte adviezen bij afwijking van de gewenste waarden. Het doel van deze check is het vroeg opsporen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en diabetes. De check is alleen voor leden van Envida Ledenservice.

Kosten € 20,-
Indien u verzekerd bent via de collectiviteitsverzekering van Envida Ledenservice bij VGZ (3411) én u in het bezit bent van een aanvullende verzekering, kunt u deze kosten bij VGZ declareren.