Hoe kunnen wij u helpen?

Personeelssamenstelling

Over Envida

De personeelssamenstelling

Continu aandacht voor ons personeel
 

Envida heeft zowel kwantitatief als kwalitatief continu aandacht voor haar personeel en daarmee ook voor de kwaliteit, continuïteit en veiligheid in de zorg voor haar cliënten: “wij zijn er voor Ú”.

Envida heeft structureel vacatures openstaan in de verzorging, verpleging en huishoudelijke zorg. Er is derhalve extra aandacht voor de werving van personeel. Ook heeft Envida gerichte aandacht voor ziekteverzuim en verbetering van arbeidsomstandigheden. Een laag ziekteverzuim draagt bij aan het terugdringen van het formatietekort en de continuïteit van zorg aan cliënten.

In december 2020 zijn 2.330 fte medewerkers in dienst bij Envida. Dit is inclusief de huishoudelijke zorg binnen wijkzorg. De samenstelling is als volgt:

Aantal fte's in Verpleegzorg Wijkzorg Staf Totaal Envida
Verpleging & Verzorging      1.006 825 0 1.831
Begeleiding & behandeling 103 103
Gastenservice 114 114
Ondersteuning teams 58 42 32 132         
Sub-totaal 1.281 418 32 2.180 94%
.
Centrale staf 150 150
Totaal 1.281 867 182 2.330 100%

Bij de medewerkers Verpleging & Verzorging in de verpleegzorg heeft 81% een opleidingsniveau van 3 of hoger; bij de wijkzorg is dat percentage nu 95%:

Aantal fte's in Verpleegzorg Wijkzorg Staf Totaal Envida
Verpleging & Verzorging Niveau 1 25 25
Niveau 2 109 20 129
Niveau 3/ 3IG 498 250 748
Niveau 4 83 88 171
Niveau 5 5 59 64
719 418 0 1.137
.
% met opleidingsniveau 3 of hoger 81% 95% 86%

Bij de medewerkers Verpleging & Verzorging in de verpleegzorg heeft 74% een opleidingsniveau van 3 of hoger, bij de wijkzorg is dat percentage 56%.

Aantal ft's in Verpleegzorg Wijkzorg Staf Totaal Envida
Huishoudelijke Zorg Niveau 0 319 319
Verpleging & verzorging Niveau 1 113  3 116
Niveau 2 152 40 192
Niveau 3/ 3IG 593 276 869
Niveau 4 97 96 193
Niveau 5 51 91 142
1.006 825 1.831
% met opleidingsniveau 3 of hoger 74% 56% 66%

DEEL DEZE PAGINA OP