Hoe kunnen wij u helpen?

Personeelssamenstelling

Over Envida

De personeelssamenstelling

Continu aandacht voor ons personeel
 

Envida heeft zowel kwantitatief als kwalitatief continu aandacht voor haar personeel en daarmee ook voor de kwaliteit, continuïteit en veiligheid in de zorg voor haar cliënten: “wij zijn er voor Ú”.

Envida heeft structureel vacatures openstaan  in de verzorging en verpleging.  Er is derhalve  extra aandacht voor  de werving van personeel  Ook heeft Envida gerichte aandacht voor ziekteverzuim en verbetering van arbeidsomstandigheden. Een laag  ziekteverzuim draagt bij aan het terugdringen van het formatietekort en de continuïteit van zorg aan cliënten.

In mei 2017 zijn 1.510 fte medewerkers in dienst bij Envida en de samenstelling is als volgt:

Aantal fte's in Verpleegzorg Wijkzorg Staf Totaal Envida
Verpleging & Verzorging      719 418 0 1.137
Begeleiding & behandeling 71 71
Gastenservice 100 100
Ondersteuning teams 59 59         
Sub-totaal 890 418 59 1.366 90%
.
Centrale staf 144 144
Totaal 890 418 202 1.510 100%

Bij de medewerkers Verpleging & Verzorging in de verpleegzorg heeft 81% een opleidingsniveau van 3 of hoger; bij de wijkzorg is dat percentage nu 95%:

Aantal fte's in Verpleegzorg Wijkzorg Staf Totaal Envida
Verpleging & Verzorging Niveau 1 25 25
Niveau 2 109 20 129
Niveau 3/ 3IG 498 250 748
Niveau 4 83 88 171
Niveau 5 5 59 64
719 418 0 1.137
.
% met opleidingsniveau 3 of hoger 81% 95% 86%

DEEL DEZE PAGINA OP