Hoe kunnen wij u helpen?

Reglement Raad van Toezicht

Over Envida

Reglement Raad van Toezicht

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de toenmalige Stichting Vivre statutair gevestigd te Maastricht, in de vergadering van de raad van toezicht van vermelde stichting gehouden op 25 mei 2012.
 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in het Reglement Raad van Toezicht, opgesteld op 25 mei 2012 door de toenmalige Stichting Vivre als rechtsvoorganger van Stichting Envida.

Reglement Raad van Toezicht Stichting Envida

DEEL DEZE PAGINA OP