Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Signaleren en stoppen van mishandeling

Over Envida
Envida geeft zorg aan kwetsbare groepen waarbij veel aandacht besteed wordt aan de individuele mens en zijn veiligheid.  Die veiligheid van onze bewoners en cliënten is belangrijk. Onze medewerkers zijn daarom alert op signalen van mishandeling.
 

Binnen onze organisatie zijn we steeds bezig met het optimaliseren van deskundigheid zodat we onze cliënten een veilige leefomgeving kunnen bieden. Een onderdeel hiervan is medewerkers bewust te maken van de signalen bij mishandeling.

We werken daarbij volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze Meldcode beschrijft de stappen die een zorgverlener volgt bij een vermoeden of signalen van mishandeling. Dit kan voorkomen in de jeugdzorg, de thuiszorg  en onze verzorgings- / verpleeghuizen. Zo mogelijk wordt dit direct met u besproken, dit is onderdeel van de meldcode.

Uiteraard kunt u ook zelf een signaal afgeven.

Meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling kunt u terugvinden op de website van VWS.

Maak het bespreekbaar en zoek hulp!

Want het houdt niet op, niet vanzelf…

DEEL DEZE PAGINA OP