Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Logopedie

Over Envida

Logopedie

Logopedie is er voor iedereen die problemen ervaart op het gebied van taal, spraak, stem, slikken en gehoor.
 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert wanneer u problemen ervaart op het gebied van taal, spraak, stem, slikken en gehoor. Samen met u worden de problemen in kaart gebracht en waar mogelijk voorkomen en/of behandeld. Om u zo goed mogelijk te begeleiden, betrekt de logopedist regelmatig ook uw omgeving zoals familie of verzorging.

Hoe werkt de logopedist?

Tijdens het eerste gesprek brengt de logopedist uw problemen in kaart. Vervolgens worden afspraken gemaakt omtrent het verloop van verder onderzoek en verdere behandeling. Deze behandeling kan bij u thuis plaatsvinden of binnen één van de locaties van Envida.De logopedist houdt uw huisarts of specialist op de hoogte van de voortgang van de logopedie.

Kwaliteit

Wij zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie & Foniatrie). Daarnaast staan we geregistreerd in het initieel register van het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor zijn wij verplicht om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Privacy                                                              

Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met de logopedist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming mag informatie worden doorgegeven aan anderen.

Klachten

Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. De logopedist gaat ervan uit dat u dit aan haar/hem kenbaar maakt. Alleen op die manier kan worden getracht om het probleem te verhelpen. Envida heeft bovendien een interne klachtenregeling.

Verwijzing en vergoeding

Voor logopedie hebt u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Neem de verwijsbrief mee bij uw eerste afspraak en geef deze aan uw logopedist. Met een verwijzing van uw huisarts of specialist hebt u recht op een vergoeding voor logopedie. Vanuit de basisverzekering wordt logopedie 100% vergoed, maar valt wel onder het verplichte eigen risico.
Bent u verhinderd, geef dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door aan de behandelaar of afdeling. Indien u zich niet tijdig afmeld, zijn wij genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.

Gegevens

Om de financiering zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we de volgende gegevens van u nodig: Geldig  paspoort en/of legitimatiebewijs, zorgverzekeringspas.

Bereikbaar

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van logopedie, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer:  043-3690122. Mailadres : AdministratieBenB@envida.nl

Adres

Praktijklocatie: Zorgcentrum de Zeven Bronnen
Lovendaalhoeve 30
6225 AG Maastricht

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij tussen 8.00 – 16.30 uur

DEEL DEZE PAGINA OP