'
Hoe kunnen wij u helpen?

Kwaliteitsplan

Over Envida

Kwaliteitsplan

De directie Verpleegzorg en het management hebben aan de hand van het jaarplan 2020 van Envida het kwaliteitsplan voor de verpleegzorg en een kwaliteitsplan per locatie geschreven. Op locatie heeft het daar aanwezige management gesproken met de cliëntenraad, bewoners, familie en medewerkers over de visie Verpleegzorg en welke verbeteringen centraal moeten staan in 2020. Daarnaast wordt nog gesproken met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de professionele adviesraad over dit kwaliteitsplan.
Relatie met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De acht thema’s van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn sterk verbonden met de acht thema’s van de visie Verpleegzorg. Envida heeft er nadrukkelijk voor gekozen om zijn eigen ’taal’ te spreken, zowel intern als extern. Dat is een taal die aansluit bij onze invulling van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en een taal die er mede voor zorgt dat onze doelstellingen worden bereikt.. Klik op onderstaande link om het kwaliteitsplan 2020 te downloaden.

KWALITEITSPLAN 2020

DEEL DEZE PAGINA OP