Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Ik heb een klacht

Over Envida

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Wij doen ons uiterste best om op zorgvuldige wijze de gewenste zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze medewerkers of over de organisatie. Als u een klacht heeft over de zorg, helpt het vaak al als u de klacht met de betrokken zorgverlener bespreekt. Maar in sommige gevallen is dat niet genoeg. Dan is het goed om te weten dat er meer mogelijkheden zijn.
 

Wilt u een klacht indienen?
Dan kunt u contact opnemen met Elly Wijnen, klachtenfunctionaris van Stichting Envida, bereikbaar op telefoonnummer 043- 6314203 of via email klachten@envida.nl. Zij kan u ondersteunen bij uw klacht en als bemiddelaar optreden.

U kunt uw gevoelens van onvrede ook bespreken met de vertrouwenspersoon voor cliënten.

Onafhankelijke Klachtencommissie
Soms staan partijen zo lijnrecht tegenover elkaar dat bemiddelen niet meer helpt. Het kan ook voorkomen dat u een duidelijke, onafhankelijke uitspraak wil over een situatie. U kunt uw klacht dan  schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke voorzitter van de Klachtencommissie. Deze commissie van onpartijdige deskundigen, zal  de klacht grondig onderzoeken en op basis van een zorgvuldige afweging tot een oordeel komen.

De Klachtencommissie functioneert op basis van een vast voorgeschreven reglement. Dit is in de Klachtenregeling van Envida opgenomen.

Klachtencommissie voor cliënten van Envida
t.a.v. mr. E.J. Mondria
Postbus 241
6200 AE Maastricht

voorzitter: de heer mr. E.J. Mondria
secretaris: mevrouw drs. N. van Galen, nienke.van.galen@envida.nl

Onvrede over onvrijwillige zorg/ Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Iedere cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Voor aanbieders in onze regio is dit geregeld via Adviespunt Zorgbelang, één van de vier organisaties in het land die hiervoor zijn aangewezen.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met:

Susan Hermans: tel. 06 3457 6990. Email: susanhermans@burgerkrachtlimburg.nl
Algemeen nummer bij geen gehoor : 088-929 40 99

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de folder die u kunt downloaden door op onderstaande link te klikken.

FLYER INTRODUCTIE CLIENTVERTROUWENSPERSOON WET ZORG EN DWANG

Klachtencommissie Wet zorg en dwang

Voor de behandeling van klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een aparte procedure. Op grond van de Wzd moeten klachten over de beslissingen en het nakomen van verplichtingen in het kader van het verlenen van onvrijwillige zorg die genoemd zijn in artikel 55 van die wet beoordeeld worden door een externe klachtencommissie. Dit is de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie vindt u op:

www.kcoz.nl. e-mail: info@kcoz.nl. telefoon: 085-0772060

DEEL DEZE PAGINA OP