Hoe kunnen wij u helpen?

Ergotherapie

Over Envida

Ergotherapie

Ergotherapie is er voor iedereen die problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen die het gevolg kunnen zijn van gezondheidsproblemen, een handicap of als gevolg van het ouder worden.
 

Wat doet een ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt samen met u, uw familie en/of verzorgers welke mogelijkheden er zijn om uw dagelijkse handelingen en activiteiten zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren, zowel in uw woon- leef als werkomgeving.

De ergotherapeut kan bijvoorbeeld:

  • Onderzoeken waarom u bepaalde handelingen niet meer zelfstandig kunt doen;
  • U aanleren om praktische handelingen anders uit te voeren, bijvoorbeeld aan- en uitkleden, zittend koken, strijken, met de andere hand schrijven, met de computer werken en opstaan van stoel, bed en toilet;
  • Adviseren over aanpassingen in en om de woning. Denk hierbij aan een verhoogd toilet, douchestoel, keuken waarin u zittend kunt werken, (trap)lift en een aangepaste stoel;
  • Begeleiden bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente via de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) of zorgverzekeraar;
  • Beoordelen of een hulpmiddel nodig is en leren hiermee om te gaan, bijvoorbeeld een (elektrische) rolstoel of een scootmobiel;
  • Nazorg verlenen als u bent ontslagen uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis: (vervolg)behandeling geven, toezien op de levering in inzet van aangevraagde voorzieningen;
  • Adviseren en begeleiden van familie en mantelzorgers zodat zij goede zorg kunnen bieden aan familieleden met bijvoorbeeld dementie of lichamelijke beperkingen.

Ergotherapie bij u thuis:

De ergotherapeuten van Envida bieden ergotherapie aan huis om ter plekke in kaart te brengen  welke knelpunten u ervaart en de behandeling zo optimaal mogelijk  op uw situatie en behoeften af te stemmen.

Verwijzing en vergoeding:

De huisarts of specialist kan een verwijzing uitschrijven. Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie per jaar. Indien u meer dan tien uur wenst, dan zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is. De kosten van ergotherapie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico.

Kwaliteit

De ergotherapie afdeling van Envida is aangesloten bij beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Door scholing blijven wij up to date. Daarnaast staan onze therapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met de ergotherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming mag informatie worden doorgegeven aan anderen.

Klachten

Het kan gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. De ergotherapeut gaat ervan uit dat u dit aan haar kenbaar maakt. Alleen op die manier kan worden getracht om het probleem te verhelpen.

Envida heeft bovendien een interne klachtenregeling.

Behandeling regelen:

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van ergotherapie, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 043-3690122. Mailadres : AdministratieBenB@envida.nl

Ons adres

Zorgcentrum de Zeven Bronnen
Lovendaalhoeve 30
6225 AG Maastricht

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij tussen 8.00 – 16.30 uur.

DEEL DEZE PAGINA OP