Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Innovatiefonds Ouderenzorg

Envida is 1 van de 4 partners van Innovatiefonds Ouderenzorg

Wie met een vernieuwend concept komt dat bijdraagt aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of zelfredzaamheid thuis, kan binnenkort terecht bij het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ).
 

De oprichting van dit innovatie- c.q. investeringsfonds is een gezamenlijk initiatief van Envida, Archipel, tanteLouise, Thebe en innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ.
IFOZ ondersteunt goede innovaties niet alleen met financiering, maar helpt ook bij de invoering ervan. Het fonds zal voor de zomer zijn eerste investeringen doen’, aldus Rogier van der Hooft, bestuurder van de Stichting IFOZ.

'Innovatie gaat de komende jaren een belangrijke rol spelen in de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg', zegt Envida-bestuurder Roger Ruijters. 'Nog belangrijker is dat innovatie kan bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid van mensen in een (dreigend) kwetsbare positie. "Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder", is een wijsheid die zeker op innovatie van toepassing is. Grote innovaties vragen om grote investeringen en die kun je niet alleen dragen. Envida ervaart het dan ook als een voorrecht om samen met CbusineZ en enkele vooruitstrevende collega-organisaties deel uit te mogen maken van het Innovatiefonds Ouderenzorg en daarmee mede richting te geven aan de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg.'

Van der Hooft: 'De uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot. Als ouderen ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning moeten krijgen, zijn er innovaties nodig met impact. IFOZ is geïnteresseerd in zowel technologische als sociale en organisatorische vernieuwingen die helpen bij het ontlasten van zorgmedewerkers en ondersteuning geven zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.'

IMPLEMENTATIEKRACHT
‘Voor ons is het daadwerkelijk inzetten van de verbeteringen ontzettend belangrijk. Er zijn zo ontzettend veel nieuwe ideeën, maar wat vaak mist is de link met wat instellingen ondersteunt. Door in een vroeg stadium mee te kijken, kunnen we die innovaties omarmen die naar onze inschatting gaan bijdragen. Door onze krachten te bundelen kunnen we implementatie enorm versnellen. Om kwalitatief goede zorg te blijven leveren is vernieuwing noodzakelijk’, aldus Rogier van der Hooft, bestuurder van de Stichting IFOZ.

OOK VOOR ANDERE INSTELLINGEN
Het fonds zal de opgedane kennis en ervaring niet uitsluitend voor zichzelf houden. Innovaties komen na succesvolle implementatie ook beschikbaar voor andere instellingen. Instellingen die eerder al betrokken willen zijn bij implementatie, kunnen aansluiten als implementatieversterker. Zo heeft zorgorganisatie Surplus zich als eerste implementatieversterker verbonden. ‘Zo zetten we een bredere vernieuwing van de ouderenzorg in’, aldus van der Hooft.

UITDAGINGEN
IFOZ staat open voor vernieuwingen die zich aan het eind van de opstartfase of aan het begin van de opschalingsfase bevinden en die hulp nodig hebben met de financiering en implementatie. Van der Hooft: ‘We investeren alleen in innovaties voor de Nederlandse markt en omdat het creëren van strategische impact tijd kost, willen we ons voor langere tijd aan een initiatief committeren. Want alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen in de ouderenzorg aan’.

DEEL DEZE PAGINA OP