Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Een hanteerbare en leefbare thuissituatie

Een hanteerbare en leefbare thuissituatie

Woensdag 21 september 2022 is het Wereld Alzheimer dag. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Rondom deze dag portretteren we vijf medewerkers van Envida die elk vanuit een andere functie vertellen over hun werk waarin ze te maken hebben met mensen met dementie. In deze tweede aflevering is het de beurt aan Gertie Peters-Houben, casemanager dementie.
 

Het mooiste aan haar werk als casemanager dementie vindt Gertie dat ze ‘er kan zijn voor de cliënt en zijn of haar mantelzorger’. Dat kan de partner zijn, de kinderen of andere familieleden, maar bijvoorbeeld ook de buurman of -vrouw. Elke situatie is uniek.

ZORGEN MAKEN
Het signaal dat er mogelijk iets aan de hand is met iemand, komt meestal van degene die het dichtst bij hem of haar staat: de partner of de kinderen. Ze maken zich steeds meer zorgen. Mogelijk is er hulp nodig. De casemanager dementie biedt die hulp. Meestal wordt hij/zij ingeschakeld via de huisarts, maar het kan ook via de wijkzorg, het ziekenhuis, de geheugenpoli etc. Dat gebeurt overigens lang niet altijd met volledige instemming van de cliënt zelf. Die ervaart vaak geen probleem.

HULP BIJ DEMENTIE
Indien er sprake is van een 'niet pluis gevoel', cognitieve problemen of (beginnende) dementie zal de huisarts in overleg met de cliënt en/of mantelzorger de betreffende cliënt aanmelden bij een casemanager van ‘Hulp bij Dementie’. Hier zijn diverse zorgaanbieders bij aangesloten. Gertie is een van de eenentwintig casemanagers in Maastricht Heuvelland. Zij is gekoppeld aan drie huisartspraktijken in het heuvelland. ‘Na een verwijzing van de huisarts neem ik contact op met de cliënt of diens mantelzorger om een eerste afspraak te maken.’

AFTASTEN
Gertie vindt het belangrijk dat die afspraak bij de cliënt thuis is. ‘Die omgeving is vertrouwd en het biedt mij de mogelijkheid om te zien hoe iemand leeft’. Tijdens het eerste gesprek is het een kwestie van aftasten van wat er aan de hand is. ‘Ik probeer de zorgvraag helder te krijgen. Wat verwacht men en wat is nodig?’ Het gesprek vindt vaak in het bijzijn van de mantelzorger(s) plaats. Makkelijk is dat eerste gesprek overigens niet altijd. ‘Omdat de cliënt meestal zelf geen probleem ervaart, is er weerstand. Het is belangrijk om het vertrouwen zien te winnen. Als dat er eenmaal is, kun je de hulpverlening makkelijker starten.

VERWACHTINGEN
Het is van belang om de zorgvraag goed in kaart te brengen. ‘De cliënt verwacht vaak niets. De mantelzorger daarentegen wel. Als Casemanager Dementie kan ik cliënt en mantelzorger ondersteunen, hen een luisterend oor bieden en als aanspreekpunt fungeren. Thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, bekijken we samen welke hulp nodig is. Zo’n gesprek kan gaan over zorg en zingeving, maar ook over praktische zaken als indicaties, regelgeving, wonen en veiligheid. En hoe ga je om met veranderd gedrag? Aandacht voor de persoon, goed kunnen luisteren en communiceren zijn essentiële onderdelen van het dagelijks werk. Heel in het kort gezegd komt mijn werk erop neer dat ik ga regelen dat de thuissituatie leefbaar is en hanteerbaar blijft.’

AANGRIJPEND
Gertie houdt van haar werk. ‘Het geeft veel voldoening, maar het kan ook echt aangrijpend zijn.’ Dat laatste doet zich voor bij echtparen van wie er een of allebei dementie heeft/hebben. ‘Deze mensen zijn al heel lang bij elkaar, zijn gewend om op hun manier samen te leven. Als een van de twee achteruitgaat, is dat voor de ander moeilijk te accepteren en te verwerken. Ondanks dat je samen bent, verlies je elkaar al. Het is moeilijk om hulp van buitenaf te accepteren. Een vreemde die in huis komt en die zich met hun leven komt bemoeien. Dat is ingrijpend.’

LEEFBAAR
Belangrijkste uitgangspunt voor Gertie is het welzijn van de cliënt en diens omgeving. ‘Centraal staat de vraag: wat levert een positief gevoel op, waar wordt iemand gelukkig van en hoe kan ik ervoor zorgen dat de thuissituatie leefbaar en hanteerbaar is? Heeft mijn cliënt bepaalde toekomstverwachtingen, aandacht voor zingeving, waardering en respect? En de mantelzorger: waar ligt zijn/haar grens? In mijn werk heb ik regelmatig intensieve, moeilijke en ook mooie gesprekken. Het is zaak om voor eenieder een goede balans te vinden.’

Lees ook het verhaal van Youri Burkard van het team Individuele Begeleiding.

DEEL DEZE PAGINA OP