Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Envida kiest voor Domi Curae concept

Envida kiest voor Domi Curae concept

Het eerste bouwproject volgens het zorgconcept Domi Curae is een feit. Envida heeft met Willems Bouwbedrijf een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van het project Hagerpoort III in de Maastrichtse wijk Amby. Het project bestaat uit 64 zorgeenheden, verdeeld over twee zorggebouwen.
 

“Domi Curae is een uniek bouwconcept voor kleinschalige groepswoningen in de intramurale zorg”, vertelt Ralph Geurts van Bouwbedrijf Willems. “De zorgbranche in Nederland staat de komende jaren voor een enorme opgave.' Bouwbedrijf Willems en 2.0 Architecten hebben de handen ineengeslagen en willen met Domi Curae graag een bijdrage leveren aan maatwerkoplossingen in de zorg. Het concept is gebaseerd op de behoefte om zorggebouwen efficiënter, goedkoper én sneller te realiseren, met maximale exploitatiekansen voor zowel het gebouw als de zorg. Omdat het concept volledig is uitgewerkt met tekeningen, bestek en een prijslijst, weet de opdrachtgever direct bij kennismaking al waar hij aan toe is. Dus geen eindeloze en frustrerend lange ontwikkeltrajecten meer.”

DOMI CURAE
De kracht van het concept Domi Curae zit hem in de doordachte zorgvisie van 2.0 Architecten, gecombineerd met een optimale industriële bouwmethodiek. Geurts: “Domi Curae is een generiek concept rondom de beleving van de bewoners en het gebruik van de zorgverleners, zonder concessies te doen in kwaliteit. Het is een slim bouwsysteem dat de kosten onder de reguliere bouwkosten houdt en veel sneller gerealiseerd wordt, binnen zes maanden. Anders dan bij een traditioneel proces is dit zorgconcept vooraf ontworpen met de kennis en jarenlange ervaring van 2.0 Architecten. Waarbij uiteindelijk altijd nog ruimte is voor de eigen inbreng van de opdrachtgever.”

Het zorgconcept van Willems Bouwbedrijf en het ontwerp van 2.0 Architecten sluiten goed aan op Envida’s visie op de zorg. Richard Becker, manager verpleegzorg: 'Bij Envida staat kwaliteit van leven in de laatste levensfase voorop. Onder het motto "wie bij ons komt wonen, moet zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij altijd heeft geleefd". De regels van het verpleeghuis mogen daarbij geen drempel opwerpen. De zorg wordt aangepast aan het ritme en de structuur van de individuele bewoner en niet andersom. Deze visie is ook het uitgangspunt bij het ontwerp en de realisatie van Hagerpoort III.'

EEN OP MAAT GEMAAKT KOSTUUM
Bij de presentatie van het ontwerp en de achterliggende gedachte daarvan aan de directie van Envida begin 2021 hadden de drie partijen al snel het gevoel dat er wederzijds vertrouwen was. Meer dan dat zelfs. Wat er gepresenteerd werd, overtrof de verwachtingen van de directie van Envida. “Het voelde als het kopen van een op maat gemaakt kostuum”, aldus Envida-bestuurder Roger Ruijters.

REGIE OVER EIGEN LEVEN
'De tijd dat ouderen worden samengebracht in grote, meerdere verdiepingen tellende gebouwen is voorbij. De andere kijk op zorg heeft ook consequenties voor de visie op vastgoed. Bij de nieuwe denk­richting horen termen als klein en kleinschaligheid, maatwerk, regie over het eigen leven en eigenwaarde. ‘Mensen willen liever niet naar een verpleeghuis, maar wanneer het niet anders kan, wil men kunnen kiezen voor kleinschaligheid, gezelligheid en persoonlijke aandacht. Dit wordt beter geborgd in kleinschalige verpleeghuiszorg dan in de meeste grote woonzorgcentra waar nog een traditionele afdelingsstructuur aanwezig is.'

MAATWERK
Ook de familie voelt zich meer thuis in een kleinschalige woonvoorziening en is eerder bereid om meer ondersteuning te bieden. Een win-winsituatie. Kleinschaligheid biedt het verzorgend en verplegend personeel meer ruimte, waardoor er meer maatwerk mogelijk is. Wederom een win-winsituatie. In de nieuwe woonvoorziening Hagerpoort III is er veel aandacht voor samen koken, iets wat in belangrijke mate bijdraagt aan een prettig en huiselijk woon- en leefklimaat en aan een goed gevoel van eigenwaarde.’
Dat “samen koken” is een wezenlijk onderdeel van de “zorg van morgen”. Het is een voorbeeld waarmee we laten zien dat we ons nadrukkelijk gaan richten op wat een bewoner nog wel kan in plaats van enkel uit te gaan van zijn beperkingen. Voor onze medewerkers betekent dit dat zij een iets andere rol krijgen: meer ondersteunend, minder verzorgend. Dat zal zeker in de beginperiode even wennen zijn, want zij hebben van nature een groot zorghart. Zij willen het verblijf van de bewoners zo aangenaam mogelijk maken door goed voor hen te zorgen. Maar soms is het echt beter om de bestaande patronen iets los te laten en de bewoner in zijn eigen kracht te zetten.

THUIS, MAAR DAN IN EEN ANDER HUIS
Dit voorjaar gaat de eerste schop van Hagerpoort III de grond in en eind 2021 is de oplevering voorzien. Hagerpoort III biedt een 24-uurs verblijf aan veelal oude, kwetsbare mensen met allerlei lichamelijke en/of psychogeriatrische klachten (dementie, red.). Een verblijf in een verpleeghuis hoeft echter niet te betekenen dat het leven niet veel meer te bieden heeft. “Integendeel!”, zegt manager verpleegzorg Richard Becker. “Bij Envida staat kwaliteit van leven voorop, ook in die laatste levensfase. Wij voegen leven toe aan de dagen. Daar gaan en staan wij voor. We doen dat onder het mom van ‘Thuis, maar dan in een ander huis’. Hagerpoort III moet laten zien dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat Envida die belofte echt waarmaakt.”

IN VERBINDING MET DE BUURT
Openheid blijkt het toverwoord. Met Hagerpoort III wil Envida een locatie neerzetten waaraan je niet meteen ziet dat het een zorginstelling is. Het is de bedoeling dat de buurtbewoners meer worden betrokken bij het reilen en zeilen in Hagerpoort. Bijvoorbeeld door hen uit te nodigen om gebruik te maken van het restaurant of deel te nemen aan activiteiten die er georganiseerd worden. En wat te denken van een buurtbarbecue in de tuin van Hagerpoort? Zomaar enkele ideeën.’

Hagerpoort III biedt straks plaats aan in totaal 64 bewoners. Het complex bestaat uit acht woningen, elk voor acht bewoners, verdeeld over twee gebouwen van twee verdiepingen. Er wordt nadrukkelijk gesproken over woningen, niet over afdelingen. Door inzet van de nieuwste zorgcommunicatie technologie (ZCT), kunnen ook de bewoners met psychogeriatrische klachten (dementie) er zo vrij als mogelijk leven. Het gebouw is zo ontworpen dat de zorg een totaaloverzicht heeft, waardoor bewoners nooit écht alleen zijn.

•            De keuken als middelpunt draagt bij aan de huiselijke sfeer

•            De logistieke lijnen zijn slim gepositioneerd

•            Voor bewoners zijn er mogelijkheden om zich af te zonderen in hun favoriete hoekje

•            Er is geen enkele ‘verspilling’ van vierkante meters

•            Afhankelijk van de behoefte kunnen woningen met elkaar verbonden worden.

DEEL DEZE PAGINA OP