Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Hoogwater in Zuid-Limburg

Hoogwater in Zuid-Limburg- Envida biedt hulp

Dankbaar voor alle extra inzet en alle steun, blikken wij terug op enkele hectische dagen. De geëvacueerde bewoners van La Valence en Wilgenhof zijn weer veilig terug. In de wijkzorg bieden we waar nodig nog extra hulp aan getroffen cliënten.
 

HULPLIJN

Waar nodig organiseert Envida voor haar cliënten in de wijk extra hulp. Bij huishoudelijke zorg en wijkzorg neemt de eigen hulp contact op met de cliënten om te informeren op welke manier zij kunnen helpen. Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar klantenservice@envida.nl, deze wordt zo snel mogelijk beantwoord. 

ZONDAG 18-7

In onze woonzorgcentra pakken we het normale leven weer op. De bewoners zijn veilig thuis en rusten uit van hun 'avontuur'. In de wijkzorg in de getroffen gebieden passen we onze dienstverlening aan de situatie aan.

ZATERDAG 17-7

17.00 UUR

Ook onze collega's in de wijkzorg zijn gestart met het oppakken van hun reguliere zorgmomenten en de eerste routes en planningen zijn weer rond! Daar waar dat nog niet mogelijk is zijn er alternatieve zorgmomenten en bezoeken gepland.

15.00 UUR

En onze bewoners van Wilgenhof zijn ook terug. Het is heel goed gegaan. We zijn zo trots op iedereen die heeft geholpen en op het vertrouwen dat we gekregen hebben om deze crisis tot een goed einde te brengen. Al is nog niet alles terug bij het normaal....we hebben samen een prachtige prestatie geleverd! 

14.00 UUR

Alle bewoners van La Valence zijn weer terug! de terugreis ging goed en bewoners, collega's, familie en vrijwilligers zijn opgelucht! Ondertussen was ook al gestart met onze locatie Wilgenhof en ongeveer de helft van de bewoners is weer terug! Het gaat zeer voorspoedig en er heerst een hele goede sfeer!

11.00 UUR

BEWONERS TERUG NAAR LA VALENCE EN WILGENHOF

Goed nieuws! Vanaf 10.30u starten wij met het terugbrengen van bewoners naar La Valence in Heugem. De bewoners hebben wederom een goede nacht gehad.

We verwachten medio deze middag ook de bewoners van Wilgenhof terug te brengen. Daarmee zijn alle onze bewoners aan het eind van de middag op hun vertrouwde plek.

BEZOEK EN VERVOLG OPNAMES

Bezoekers zijn vandaag vanaf 1800u tot 2100u van harte welkom in onze locaties.

Vanaf morgen start Envida weer met acute opnames en vanaf maandag zijn reguliere opnames weer mogelijk. 

VRIJDAG 16-7

17.15 uur

Bewoners Wilgenhof allen overgebracht

Alle 81 bewoners van de Wilgenhof zijn geëvacueerd en overgebracht naar woonzorgcentrum Beukeloord in Meerssen. Hier zullen zij de nacht door brengen. We hopen dat ze morgen weer veilig terug kunnen naar hun eigen Wilgenhof. De familieleden zijn zoveel mogelijk geïnformeerd. Er is voldoende hulp aanwezig, wij verzoeken u om op dit moment even niet op bezoek te komen en vragen hiervoor uw begrip.

15.15 uur

Wilgenhof begonnen met evacuatie

In woonzorgcentrum Wilgenhof wordt begonnen met de evacuatie. Een deel van de bewoners verhuist samen met hun vertrouwde medewerkers naar ons woonzorgcentrum Beukeloord in Meerssen. Alle benodigde hulp is aanwezig, de bewoners zijn in goede handen. De Wilgenhof heeft nu geen wateroverlast, de omgeving is droog. Bezoek is op dit moment niet mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip en houden u op de hoogte. 

15.00 uur

Inmiddels zijn de bewoners van 24 zorgappartementen bij La Valence al teruggekeerd. Zij verbleven afgelopen nacht in het Novotel waar ze gastvrij werden opgevangen. De terugkeer van de andere bewoners is zaterdag gepland. 
 

13.00 uur

De bewoners van La Valence keren op zaterdag 17 juli weer terug naar La Valence. Het kan helaas niet eerder, omdat er onvoldoende transportmiddelen beschikbaar zijn. Juist omdat de evacuatie zo goed is verlopen, willen we dat de terugkeer minstens zo soepel verloopt. Dat kan alleen als we over alle benodigde middelen kunnen beschikken.
Met de bewoners gaat het goed. Naar omstandigheden hebben ze een prima nacht gehad. De sfeer is goed, er heerst rust en er worden zelfs grapjes gemaakt: ‘het is net alsof we op kamp zijn’.
Het personeel van La Valence is met de bewoners meegegaan naar het evacuatieadres. Deze voor de bewoners vertrouwde gezichten verlenen de zorg.
Naasten en andere familieleden willen we vriendelijk vragen om pas op bezoek te komen als de bewoners  weer terug zijn op hun kamer in La Valence.
Een speciaal opgericht belteam informeert op dit moment de contactpersonen over de laatste stand van zaken.

08.00 uur

La Valence is afgelopen nacht gelukkig ongedeerd gebleven. Vanochtend is er overleg wanneer de 140 bewoners weer terug kunnen naar hun eigen plek. Zij zijn gisteravond geëvacueerd en ondergebracht op diverse locaties. De evacuatie is, met dank aan velen, goed verlopen. We houden u op de hoogte. 

20.00uur

LA VALENCE GEEVACUEERD

Woonzorgcentrum La Valence is donderdagavond geëvacueerd. Hiervoor waren al voorbereidingen getroffen en de evacuatie is goed verlopen. Alle ongeveer 140 bewoners worden opgevangen in onze andere woonzorgcentra en bij de collega's van Sevagram en MUMC+ Herstelzorg. Familieleden krijgen uiterlijk in de loop van vrijdag informatie over de nieuwe verblijfplaats van hun naaste.   

13.30 uur

AANWEZIG BIJ NOODOPVANG

De betrokkenheid van onze collega’s bij hun cliënten in de wijk in groot. Alle wijkteams hebben contact opgenomen met hun cliënten om te kijken of er hulp nodig is. Zo is een van de teamleiders aanwezig in de noodopvang  op de bowlingbaan om daar cliënten op te vangen en hulp te bieden.

CLIENTEN GEEVACUEERD

Het wijkteam in Valkenburg maakte zich grote zorgen over een van hun cliënten, een oudere dame met dementie. We hebben deze mevrouw, met hulp van de politie, versneld kunnen laten evacueren. Zij krijgt een veilig plekje in woonzorgcentrum De Zevenbronnen.

--------

12.00 uur

WOONZORGCENTRA

In onze woonzorgcentra is op dit moment geen sprake van wateroverlast. Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en ondernemen we direct actie indien dat nodig zou zijn.

OPNAMESTOP

In verband met de ontwikkelingen geldt tot en met maandag 19 juli een opnamestop, met uitzondering van spoedopnames. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar klantenservice@envida.nl

DEEL DEZE PAGINA OP