Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Maasvallei en Envida ondertekenen maatschappelijke alliantie

Maasvallei en Envida ondertekenen maatschappelijke alliantie

Op 22 december 2021 ondertekenden directeur-bestuurder van woningstichting Maasvallei Alex Meij en Roger Ruijters, voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida, een maatschappelijke alliantie. Hiermee geven ze aan dat ze samen de schouders gaan zetten onder de maatschappelijke opgave Wonen en Zorg in het gemeenschappelijke werk- en zorggebied. Een bijzonder moment, want nog niet eerder zochten een woningcorporatie en een organisatie voor ouderenzorg in zo’n vroeg stadium de samenwerking op.
 

De gezamenlijke opgave van in dit geval een woningcorporatie en organisatie voor ouderenzorg raakt elkaar nadrukkelijk bij de verwachting dat burgers lang(er) zelfstandig thuis kunnen en willen blijven wonen.  Dit betekent dat er een passende woning op de juiste locatie nodig is. Maar daarnaast ook goede en juiste zorg op de juiste plek. Maasvallei en Envida geven hiermee invulling aan het beleid van de overheid om burgers zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen.

ARRANGEMENTEN
De intentie om de samenwerking te gaan intensiveren uit zich nu al in een aantal projecten die op de planning staan, zowel op het gebied van (de ontwikkeling van) nieuwe woon(zorg)vormen als nieuwe arrangementen. Een arrangement is een keuzepakket waaruit de burger onderdelen kan afnemen. Waar wonen en zorg voorheen apart werden georganiseerd en aangeboden, zitten ze nu in hetzelfde pakket en is er veel maatwerk mogelijk. Maasvallei en Envida inventariseren samen wat nodig is. Dit doen ze vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid waarin niet de beperking voorop staat, maar wat mensen wel nog kunnen en willen in het leven.

PROJECTEN
Gekeken wordt onder andere naar de sloop-nieuwbouwlocatie aan de Gerard Walravenstraat in Maastricht. Hier worden door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisaties de mogelijkheden van een woonzorgconcept onderzocht. De daadwerkelijke realisatie van dit project is gepland in 2025.

BESTAANDE WOONLOCATIES TRANSFORMEREN NAAR WOON(ZORG)VORMEN
Ook wordt gekeken hoe de bestaande woonlocatie Recessenplein in Maastricht getransformeerd kan worden naar een nieuwe woon(zorg)vorm door middel van een arrangement, onderlinge samenwerkingsverbanden en kleine bouwtechnische ingrepen.

VERZORGD WONEN
Veder wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een Verzorgd Wonen arrangement dat past bij veel corporatiecomplexen voor senioren.

WOON-WERKARRANGEMENT VOOR STUDENTEN
Tot slot worden de opties onderzocht voor een woon-werkarrangement voor studenten met een zorggerelateerde opleiding dat woonzorginitiatieven ondersteunt.

DEEL DEZE PAGINA OP