Hoe kunnen wij u helpen?

Actuele informatie m.b.t. corona

Mondkapjes

Omdat de besmettingscijfers al een tijdje een dalende lijn vertonen, is er geen mondkapjesplicht meer, op voorwaarde dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden.
 

Op 21 juli jl. werd binnen alle locaties van Envida de mondkapjesplicht opnieuw aangescherpt, omdat het aantal besmettingen met COVID-19 in de omgeving toen snel opliep. Inmiddels vertonen de besmettingscijfers een dalende lijn. Dit is voor het CCT (het Corona Crisis Team) van Envida aanleiding om niet langer strikt vast te houden aan de mondkapjesplicht.
 
Vanaf 9 september is het dragen van een mondneusmasker niet meer verplicht wanneer u anderhalve meter afstand kunt houden. Binnen de anderhalve meter dragen we nog wel mondneusmaskers.  
Indien er op een locatie weer (verdenkingen van) besmettingen ontstaan, is het aan het Lokale Crisis Team om te bepalen of de mondkapjesplicht buiten de 1,5 meter weer moet worden ingevoerd.

Basismaatregelen
Daarnaast blijven we de volgende basismaatregelen hanteren:

  • Kom bij klachten niet op bezoek, blijf thuis en laat u testen
  • Was of ontsmet uw handen bij binnenkomst 
  • Houd anderhalve meter afstand 
  • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op  

Richtlijnen RIVM
Envida volgt de richtlijnen van het RIVM. Daar waar het noodzakelijk is, worden of zijn extra maatregelen getroffen. Op de pagina's van de woonzorgcentra leest u welke eventuele extra maatregelen hier van kracht zijn. 

De gezondheid en veiligheid van onze bewoners (uw naasten) en medewerkers staan voorop. We hopen op uw begrip en medewerking. 

Meer informatie over de coronamaatregelen staat op onze speciaal hiervoor opgezette pagina:

ALGEMENE INFORMATIE CORONA

DEEL DEZE PAGINA OP