Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Bezoekregeling woonzorgcentra

Bezoekregeling in verband met corona

Het aantal coronabesmettingen in ons land is nog steeds hoog en de nieuwe omikron-variant zorgt voor grote onzekerheid. Daarom hanteren we een aangepaste bezoekregeling.
 

BEZOEKREGELING

 • Envida hanteert vaste bezoektijden. Bezoek is welkom tussen 13.30 - 16.30 uur en 18.00 – 20.00 uur. 
 • Bezoekers registreren zich bij de ingang
 • Per bewoner zijn maximaal twee bezoekers per dag welkom, inclusief kinderen
 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht, ook voor kinderen vanaf de schoolgaande leeftijd
 • Tijdens het bezoek blijft de deur open, i.v.m. ventilatie
 • De restaurants zijn gesloten voor bezoekers
 • Bewoners van aanleunwoningen krijgen hun maaltijden desgewenst in de woning bezorgd
 • We vragen u dringend om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
 • Activiteiten voor bewoners organiseren we op een zo veilig mogelijke manier, enkel met de bewoners van de eigen afdeling/unit. 

Basismaatregelen
Daarnaast blijven we de volgende basismaatregelen hanteren:

 • Kom bij klachten niet op bezoek, blijf thuis en laat u testen
 • Was of ontsmet uw handen bij binnenkomst 
 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Houd afstand
 • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op 

Richtlijnen RIVM
Envida volgt de richtlijnen van het RIVM. Daar waar het noodzakelijk is, worden of zijn extra maatregelen getroffen. Op de pagina's van de woonzorgcentra leest u welke eventuele extra maatregelen hier van kracht zijn. 

De gezondheid en veiligheid van onze bewoners (uw naasten) en medewerkers staan voorop. We hopen op uw begrip en medewerking.  

Alle andere informatie m.b.t. tot corona vindt u op de speciaal hiervoor aangemaakte PAGINA.

Wanneer een of meerdere bewoners in een woonzorgcentrum positief zijn getest, gelden er tijdelijk aanvullende maatregelen. In dat geval worden de eerste contactpersonen daarover geïnformeerd. 

DEEL DEZE PAGINA OP