Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Leren van elkaar, verbeteren met elkaar (triaal 3)

Leren van elkaar, verbeteren met elkaar (triaal 3)

Cliënten en bewoners van Envida moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is en van goede kwaliteit. De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening begint bij de individuele professiona­li­teit van alle betrokken professionals.
 

Medewerkers zijn goed en passend opgeleid. Binnen Envida bege­leiden wij cliënten en bewoners op een professionele en deskundige manier. Dit doen wij in een veilige en vertrouwde omgeving waarin we kunnen leren van elkaar én verbeteren met elkaar. Daar­bij staan de kwaliteit van zorg en de veiligheid centraal.

Binnen Envida meten en verbeteren we voortdurende de kwaliteit van zorg en hoe cliënten, bewo­ners en medewerkers deze ervaren. De audits, meldingen en klachten zijn voor Envida belangrijke indica­toren om zicht te krijgen op de kwaliteit. Dit hoofdstuk biedt eveneens inzage in de externe verant­woording.

De thema’s die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, zijn afgeleid van de – in samen­spraak met de com­mis­sie Kwaliteit & Veiligheid (Raad van Toezicht) – opgestelde matrix. In dit document wordt nog apart aandacht besteed aan kwaliteit in de verpleegzorg en kwaliteit in de wijkzorg. In 2023 wordt gewerkt aan harmonisering van beide kwaliteitsmanagementsystemen, zodat zo veel mogelijk tegelijkertijd en op dezelfde wijze kwaliteitsgegevens worden gemeten.

Klik op onderstaande link voor de volledige rapportage.

TRIAALRAPPORTAGE 2022 T3 - KWALITEIT VEILIGHEID

DEEL DEZE PAGINA OP