Hoe kunnen wij u helpen?

Envida volgt ontwikkelingen Coronavirus op de voet

Binnen Envida doen we er alles aan om het Coronavirus geen kans te geven zich verder te verspreiden. Al onze medewerkers zijn goed op de hoogte van ons hygiëneprotocol (Procedure persoonlijke Hygiëne en handhygiëne bij Envida) en handelen hier strikt naar.
 

UPDATE 1 APRIL: SPOEDOPLEIDING VOOR NIEUWE MEDEWERKERS

Envida heeft samen met het Vista-college een oplossing bedacht voor de grote vraag naar zorgpersoneel. Samen hebben we in recordtempo de spoedopleiding tot basiszorgverlener opgezet. De eerste groep van 12 leerlingen is begonnen en wordt in enkele dagen klaargestoomd om op de locaties en in de wijk aan de slag te gaan. Daar krijgen ze begeleiding van de praktijkdocenten van Envida en raadplegen ze een 'digitale assistent', de app AskMe. AskMe is afgestemd op de vaardigheden die zijn aangeleerd en geeft instructies en informatie tijdens het werk.
Ook komende weken worden er nieuwe mensen versneld opgeleid. Met name studenten geneeskunde, studenten van paramedische opleidingen en studenten HBO-verpleegkunde zijn zeer welkom. Ken jij mensen die hier interesse in hebben? Stuur een mail naar werken@envida.nl

UPDATE 30 MAART: FILMPJES OVER GEBRUIK SWASH

Bij de verzorging van bewoners en cliënten die besmet zijn of verdacht worden van besmetting met het coronavirus, is het goed om Swash-materialen te gebruiken. Dat geldt voor de verpleegzorg en de wijkzorg. Hoe je die materialen op de juiste manier gebruikt, demonstreert onze bedrijfsfysiotherapeut Anje Olaers in twee filmpjes. 
Voor het filmpje over het Swash-washandje klik je hier.
Voor het filmpje over de Swash-cap klik je hier.

UPDATE 26 MAART: ONDERSTEUNING MEDEWERKERS 

In deze tijd van het coronavirus is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen. Om die reden zijn de psychologen van Envida gestart met het ondersteunen van teams op de locaties. Er wordt veel van iedereen gevraagd en samen staan we sterker. De psychologen houden ook contact met de teamleiders in de wijk. 

FILMPJES PERSOONSBESCHERMENDE MATERIALEN
We hebben filmpjes over persoonsbeschermende materialen gemaakt. Hierin leggen collega's duidelijk uit wanneer en hoe je die gebruikt. 
Voor verpleegzorg, specialist ouderengeneeskunde Ron Heijnen, klik hier
Voor wijkzorg en HH, wijkverpleegkundige Noëlle Bartels, klik hier
Voor allen: kwaliteitsverpleegkundige Kim Janssen,klik hier

UPDATE 25 MAART: VOORRADEN PERSOONSBESCHERMENDE MATERIALEN

Persoons beschermende materialen zijn op dit moment schaars. envida beschikt over een speciaal materialenteam. Dit werkt er achter de schermen hard aan om nieuwe voorraad in te kopen en de materialen binnen Envida te verdelen. 

UPDATE 23 MAART: BELRONDE CLIËNTEN HUISHOUDELIJKE HULP

Sinds de coronacrisis heeft een aantal cliënten in de wijk uit voorzorg de huishoudelijke hulp tijdelijk stopgezet. Dat wil niet zeggen dat we hen aan hun lot over laten, deze cliënten worden vanaf nu minstens een keer per week gebeld om te vragen hoe het met hen gaat. De reacties op deze telefoontjes zijn zeer positief.
 
VIGNET BELGISCHE GRENS
Vanaf vandaag is er een speciaal vignet, waarmee mensen in vitale beroepen de Nederlands-Belgische grens kunnen passeren. Collega's van Envida die hiervoor in aanmerking komen, krijgen zo'n vignet. 

 

UPDATE 22 MAART: CORONAHOTEL

Envida is betrokken bij het opzetten van een opvang voor coronapatiënten in hotel Van der Valk in Urmond. Dit is bedoeld voor mensen die te ziek zijn om thuis te blijven en te goed voor een plek op de intensive care in het ziekenhuis. Veel partijen zoals huisartsenorganisaties, zorgorganisaties en de GGD werken hierin samen, om zorg kunnen blijven leveren wanneer er meer mensen ziek worden. Op korte termijn wordt hier meer over duidelijk,

UPDATE 19 MAART 2020: ENVIDA START MET 2 ACUTE WIJKTEAMS TER ONTLASTING VAN REGULIERE ZORG

Per direct heeft Envida twee acute wijkteams operationeel gemaakt; een voor Maastricht en een voor het Heuvelland. Deze teams functioneren als  een sluis voordat de zorg door het reguliere team overgenomen wordt. Het acute wijkteam draagt ook zorg voor cliënten met een geconstateerd vermoeden op besmetting met het virus

Door inzet van het acute wijkteam wil Envida de zorg in de wijk zo veilig mogelijk maken. Het team is goed geïnstrueerd. Hierdoor kunnen wij persoonlijke beschermingsmiddelen op een efficiënte en veilige manier inzetten. We werken nauw samen met het transferpunt MUMC+.   

De verpleegkundigen van de twee teams triageren nieuwe cliënten op het vermoeden van een besmetting met het corona-virus. In het geval van een verdenking en/of een besmetting, verplegen en verzorgen zij deze cliënten. Daarnaast organiseren zij de opvolging van personenalarmering bij cliënten die (mogelijk) besmet zijn. Ook zijn de medewerkers van de teams vraagbaak voor de reguliere wijkteams.

Judith Mertens, directeur wijkzorg Envida: “Door een sluis aan de voorkant te organiseren, zorgen we voor veilige zorg en ontstaat er meer rust in de reguliere teams.”

UPDATE 17 MAART 2020: ALGEHELE BEZOEKERSSTOP. ALLE LOCATIES VAN ENVIDA GESLOTEN VOOR BEZOEKERS.

Een ingrijpende beslissing, omdat de consequenties voor onze bewoners groot zijn. Voor het hospice en terminale bewoners maken we een uitzondering. Alle betrokkenen zijn vandaag geïnformeerd.

De stand van zaken rondom het Coronavirus in al onze woonzorgcentra wordt zorgvuldig gemonitord en tweemaal per dag besproken. Bewoners van wie vermoed wordt dat zij mogelijk besmet zijn met het virus, worden getest. Op hun afdelingen worden maatregelen genomen, conform de voorschriften van het RIVM en de GGD.

Bekijk ook de VIDEOBOODSCHAP van onze bestuurder Roger Ruijters d.d. 17 maart 2020.
 

UPDATE 13 MAART 2020: DE ZORG GAAT GEWOON DOOR

Ondanks de aangescherpte maatregelen nemen we nieuwe cliënten gewoon in zorg. Van een drastische afbouw van zorg is ook GEEN sprake. Ook nu hebben mensen ons hard nodig. 

Met betrekking tot het Coronavirus volgt Envida de informatie en instructies op van het RIVM en de GGD Zuid-Limburg.

Envida heeft ook een eigen Hygiëne Infectie Preventie raad (HIP raad). Deze onderhoudt nauwe contacten met de GGD en het MUMC+. Als er een vermoeden van besmetting bestaat, wordt er meteen contact gelegd. Zij zijn altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom het Coronavirus en weten dus als eerste of er nieuw beleid of richtlijnen zijn.

MAATREGELEN WIJKZORG (INCL HH)

  • Voor de wijkzorg worden niet-noodzakelijke bezoeken of contactmomenten geminimaliseerd. De hoeskamers van Envida gaan ook tijdelijk dicht tot en met 31 maart.
  • Wisselingen van personeel proberen we zo beperkt mogelijk te houden. Dat geldt overigens ook voor de medewerkers in de woonzorgcentra.

COMMUNICATIE BEWONERS, CLIENTEN, VRIJWILLIGERS EN MEDEWERKERS

  • Bewoners en hun naasten zijn vandaag (17 maart) per brief geïnformeerd over het instellen van een algehele bezoekersstop.
  • Familieleden/naasten van onze bewoners zijn/worden telefonisch of schriftelijk geïnformeerd over de aangescherpte regels.
  • Onze vrijwilligers zijn NIET inzetbaar tot en met 6 april. Zij zijn hierover geïnformeerd. 
  • Heeft u een vraag die betrekking heeft op de situatie binnen Envida? We hebben een e-mail adres aangemaakt: corona@envida.nl

Met al deze maatregelen willen wij onze - vaak extra kwetsbare - bewoners beschermen. 

MEER INFORMATIE
Op de website van het RIVM vindt u alle benodigde informatie over het Coronavirus. Met vragen kunt u ook terecht bij de landelijke corona-infolijn: tel. 0800 - 1351. De informatie staat ook op de website.

Voor alle bewoners en bezoekers zijn er geen extra risico’s. Wel is het belangrijk dat de afgekondigde acties van zowel RIVM als GGD worden opgevolgd. Meer informatie staat in onze veelgestelde vragen.

HEEFT U KLACHTEN?
Ga bij klachten NIET naar uw huisarts, huisartsenpost of Spoedeisende hulp toe, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD Zuid-Limburg.

DEEL DEZE PAGINA OP