Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

2022 Triaalrapportage 2 Kwaliteit en Veiligheid

2022 Triaalrapportage 2 Kwaliteit en Veiligheid

Cliënten en bewoners van Envida moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is en van goede kwaliteit. De kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening begint bij de individuele professiona¬li¬teit van alle betrokken professionals.
 

Medewerkers zijn goed en passend opgeleid. Binnen Envida begeleiden wij cliënten en bewoners op een professionele en deskundige manier. Dit doen wij in een veilige en vertrouwde omgeving waarin we kunnen leren van elkaar én verbeteren met elkaar. Daar­bij staan de kwaliteit van zorg en de veiligheid centraal.

Binnen Envida meten en verbeteren we voortdurende de kwaliteit van zorg en hoe cliënten, bewo­ners en medewerkers deze ervaren. De audits, meldingen en klachten zijn voor Envida belangrijke indica­toren om zicht te krijgen op de kwaliteit. Dit hoofdstuk biedt eveneens inzage in de externe verant­woording.

De thema’s die in dit hoofdstuk zijn opgenomen zijn afgeleid van de  – in samen­spraak met de com­mis­sie Kwaliteit & Veiligheid (Raad van Toezicht) – opgestelde matrix. Klik op onderstaande link om de triaalrapportage kwaliteit en veiligheid te downloaden.

2022 Triaalrapportage kwaliteit en veiligheid 2

DEEL DEZE PAGINA OP