Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?
Menu

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT)

De doelgroep binnen Envida veranderT, steeds meer cliënten worden opgenomen met complexere (gedrags)problematiek. Zij behoeven dan ook een uitgebreider aanbod aan behandeling en begeleiding. PMT is één van de therapievormen die aansluit bij deze doelgroep.
 

PMT is een behandelvorm die zicht richt op het behandelen van mensen met psychische problemen door het inzetten van beweeginterventies. Bij PMT staan lichaamsbeleving en bewegen centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen, komt de cliënt letterlijk in beweging of staat deze juist stil bij ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen.

De kern van PMT bestaat uit gedragsverandering door middel van sport en bewegen.

Psychomotorische therapie kan onder andere ingezet worden bij:

  • Reguleren van (motorische) onrust
  • Verminderen van en omgaan met angst/paniek
  • Verminderen van en omgaan met beweegdrang
  • Activeren om (zelfstandig) te bewegen
  • Werken aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
  • Sociaal isolement en eenzaamheid
  • Verbeteren van stemmingsgerelateerde klachten, zoals somberheid of depressie
  • Het bevorderen en stimuleren van eigen regie

THERAPIE

Door op methodische wijze te werken aan de boven beschreven punten, wordt er getracht middels bewegen een positieve verandering te bereiken. De diverse therapievormen worden zowel individueel als in groepsverband aangeboden, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Beleving, coaching en plezier zijn belangrijke aspecten tijdens de therapie.

Er is een nauwe samenwerking tussen de psycholoog en psychomotorisch therapeut, maar wij werken ook multidisciplinair samen met alle andere disciplines binnen Envida.

DEEL DEZE PAGINA OP