Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?
Menu

Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie is een ervaringsgerichte behandelvorm die zich kenmerkt door de inzet van muziek. Het gaat in deze therapie niet om het praten, maar juist om het doen!
 

De muziektherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met een (complexe) zorgvraag.

Binnen de muziektherapie wordt nauw samengewerkt met verschillende behandeldisciplines. Indien gewenst kan de muziektherapeut naast zijn eigen specialiteit ook de expertise van de andere disciplines inschakelen. Op deze wijze versterkt men elkaar en kunnen de therapiedoelstellingen multidisciplinair aangepakt worden.

“Muziek is niet het doel, maar het middel om gedrag te veranderen.”

De muziektherapeuten behandelen diverse problematieken:

 • Depressieve klachten
 • Apathie
 • Problemen omtrent contact en interactie
 • Niet-begrepen gedrag
 • Problemen omtrent cognitie
 • Geheugen en aandacht
 • Spannings– en agressieproblematiek, etc.

Muziektherapie maakt naast neurologische inzichten, gebruik van het gegeven dat muziek een middel is om met anderen te communiceren, dat muziek kan aanzetten tot bewegen en dat muziek invloed op de stemming van mensen heeft. Muziektherapie kan, afhankelijk van de indicatie en doelstellingen, zowel individueel als in groep worden aangeboden.

Muziektherapie wordt niet ingeschakeld wanneer u muziek wilt maken of luisteren als vrijetijdsbesteding.

U hoeft niet muzikaal geschoold te zijn om een muziektherapeutische behandeling te volgen. Muziek is het middel, niet het doel. Het gaat er bij de muziektherapie niet om dat u mooie muziek moet maken, maar dat u muziek maakt en zich in de muziek, en middels de muziek, kunt uiten.

Zo kan muziek u bijvoorbeeld handvatten geven om gevoelens te uiten en een plek te geven of om op een betere manier met uw emoties en gevoelens om te gaan. Dit kan door samen met de therapeut te musiceren of te luisteren naar, en praten over muziek. Het ‘doen’ en ‘ervaren’ staat binnen muziektherapie centraal.

NEUROLOGISCHE MUZIEKTHERAPIE
Neurologische muziektherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde behandeling, die ingezet kan worden bij traumatisch hersenletsel, beroerte, de ziekte van Parkinson en Huntington, de ziekte van Alzheimer, autisme en andere neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose en spierdystrofie. In de neurologische muziektherapie wordt de therapeutische waarde van muziek ingezet op de cognitieve, motorische en sensorische functie bij mensen met een neurologische aandoening.

PALLIATIEVE MUZIEKTHERAPIE
Muziektherapie wordt ook ingezet in de pré-/ terminale fase. Het biedt een mooie en waardige begeleiding voor alle betrokkenen in de laatste fase van het leven: u zelf, uw familie en het team van zorgmedewerkers. Men put hier veel steun en kracht uit in de moeilijke momenten die deze fase met zich mee brengt.

Enkele doelen binnen de palliatieve muziektherapie zijn:

 • De dood onder ogen zien, het sterven een plek kunnen geven
 • Rust en ontspanning ervaren die nodig zijn om het leven te kunnen loslaten
 • Een antwoord vinden op ‘zin-vragen’
 • Leren op een goede manier omgaan met de gevoelens die erbij komen kijken (opstand, protest, schuldgevoelens, schaamte, ontkenning, depressie, aanvaarding en hoop)
 • Het leren omgaan met psychische en emotionele problemen (angst, depressie, slapeloosheid, verwardheid, agitatie, terminale onrust)
 • Onvrede uiten
 • ‘Oud zeer’ (onverwerkte pijn of opgekropte of verdrongen emoties) aan de orde laten komen, eventueel bewust maken, vervolgens verwerken en loslaten
 • Stimuleren van de bewustwording dat je leeft
 • Een positieve sfeer rond het stervensbed in een periode van wachten en waken
 • Tot het laatste moment contact blijven houden met de directe omgeving
 • Pijnbestrijding

‘Muziek overbrugt de beperking van het woord’

VRAGEN?

Heeft u vragen over muziektherapie? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van onze behandeldienst. Dat kan telefonisch via 043-8509384 of per e-mail: secretariaatBenB@envida.nl

DEEL DEZE PAGINA OP