Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?
Menu

Fysiotherapie en bewegingsagogie

Fysiotherapie

Fysiotherapie en bewegingsagogie

Envida beschikt over fysiotherapeuten die zowel aan huis als in de woonzorgcentra behandelen. Samen met bewegingsagogie valt fysiotherapie onder de dienst behandeling en begeleiding.
 

De fysiotherapeut van Envida adviseert, begeleidt en behandelt kwetsbare ouderen bij stoornissen in houding en/of beweging. Wanneer u in uw dagelijks leven problemen hiermee ervaart, kunnen onze fysiotherapeuten u helpen.  Samen met u wordt gekeken wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Bij Envida vinden we het belangrijk dat u zo goed en lang mogelijk zelfstandig blijft functioneren en hierbij een goede kwaliteit van leven behoudt.

WAT KAN DE FYSIOTHERAPEUT VOOR U BETEKENEN?
De belangrijkste behandeldoelen van onze fysiotherapeuten zijn gericht op het behoud of verbeteren van het huidige functioneren. Bijvoorbeeld het verbeteren van spier- of gewrichtsfuncties, zodat men beter kan lopen. Maar de fysiotherapeut adviseert en ondersteunt ook bij het inzetten van hulpmiddelen in de thuissituatie, zodat de mantelzorg wordt ontlast.

ANDERE TAKEN ZIJN:

 • Oefeningen om te revalideren of te reactiveren om weer te leren opstaan, lopen, kracht te vergroten en conditie te verbeteren;
 • Oefeningen ter behoud van uw functies, bijvoorbeeld door spieren en gewrichten sterk en soepel te houden;
 • Advies geven op het gebied van hulpmiddelen zoals rolstoelen, loophulpmiddelen, prothesen, orthopedisch schoeisel en het leren omgaan met deze middelen;
 • Het geven van cursussen op het gebied van valpreventie;
 • Advies geven op het gebied van transfers en mobiliteit naar V&V.

INTRAMURALE FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapeuten van Envida werken zowel binnen de woonzorgcentra, transitielocaties en herstelzorg.

EERSTELIJNS (POLIKLINISCHE FYSIOTHERAPIE)

Bij Eerstelijns fysiotherapie kunnen mensen van buiten het woonzorgcentrum van Envida voor een behandeling komen. De behandelingen kunnen plaatsvinden in de oefenzaal (op meerdere locaties) maar de fysiotherapeuten kunnen ook bij de mensen thuis langskomen om te oefenen. Wij werken in een multidisciplinair team en hebben veel contact met andere disciplines voor overleg, het bepalen van de juiste behandelstrategie, etc.

BIG-REGISTRATIE EN CKR-VERMELDING

De fysiotherapeuten van Envida zijn BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en staan vermeld in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het laatste houdt in dat zij regelmatig cursussen en scholingen volgen om de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied van fysiotherapie bij te houden. Onze fysiotherapeuten zijn bovendien aangesloten bij het kennisnetwerk CVA, ParkinsonNet, en geven wij diverse klinische lessen, onder andere een valpreventie cursus.

SPECIALISATIES

Alle fysiotherapeuten binnen Envida zijn opgeleid tot algemeen fysiotherapeut en hebben veel ervaring in de ouderenzorg. Daarnaast beschikt het team over meerdere specialisaties, waaronder:

 • Geriatrie fysiotherapie
 • Oedeemtherapie
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson
 • Fysiotherapie bij Psychogeriatrie
 • Fysiotherapie bij Centraal Neurologische Aandoeningen (CNI)
 • Dry needling
 • Medical taping
 • Neurorevalidatie

BEWEGINGSAGOGEN

Ter ondersteuning van de vakgroep fysiotherapie beschikt Envida ook over bewegingsagogen. Zij bieden bewegingsactiviteiten aan met als doel een bijdrage te leveren aan de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van de cliënt. Het realiseren van een optimaal beweeggedrag is samen met het motiveren en activeren tot zelfredzaamheid van de cliënt, een speerpunt. Tevens stelt de bewegingsagoog individuele behandeldoelen op aan de hand van onderzoek, observatie en/of gesprekken om zo tot een behandelplan te komen.
In de bewegingsagogie binnen Envida worden twee werkvelden onderscheiden: bewegingsactivering en bewegingstherapie. Ondanks dit onderscheid zit er regelmatig een overlap tussen deze twee werkvelden.

VERGOEDINGEN

De fysiotherapeut van Envida is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u zonder verwijzing door huisarts of specialist bij ons terecht kunt voor een afspraak. In bepaalde gevallen kan echter een verwijzing noodzakelijk zijn. De fysiotherapeut zal u vertellen wanneer dat het geval is.
De vergoeding voor thuiswonende of verzorgingshuisbewoners verloopt via de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.
Dit is niet voor toepassing op de bewoners van onze woonzorgcentra. Deze vergoeding valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij de fysiotherapeut van de locatie.

BEDRIJFSFYSIOTHERAPIE

Om goede zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat de medewerkers gezond zijn en blijven. Daarom kunnen ook zij een beroep doen op de fysiotherapeuten van Envida. Bedrijfsfysiotherapie is een specifieke deskundigheid op het gebied van fysieke belasting en analyseert de relatie tussen de lichamelijke klachten van (individuele) medewerkers en hun werkomgeving. De bedrijfsfysiotherapeut van Envida is er voor alle medewerkers en helpt hen om beter hun werk te kunnen doen en lichamelijke klachten te voorkomen. De bedrijfsfysiotherapeut kan ook worden ingezet als er al klachten zijn, of bij terugkeer na een verzuimperiode.

CONTACT

Voor vragen over fysiotherapie van Envida kunt u contact opnemen met het secretariaat dienst Behandeling en Begeleiding. Dat kan telefonisch via 043-8509384 of per e-mail: secretariaatBenB@envida.nl

DEEL DEZE PAGINA OP